04

Å motvirke mobbing og trakassering

Å sørge for at barna har det bra

For foreldre er det viktigst at barna har det bra, og at de har noen å være sammen med. 

Foreldre kjenner barna sine best

I utgangspunktet er det foreldrene som kjenner barna sine best. De vet ofte om barna ikke har det bra. De kan legge merke til endringer hos barnet, som for eksempel at barnet blir lettere irritert enn vanlig eller mer lei seg. Det kan også være at barnet forteller mindre om hva de holder på med på skolen, eller hvem han eller hun er sammen med i barnehagen.

Alt dette kan tyde på at barnet ikke har det så bra som det burde. Generelt kan en si at endringer i barnets atferd bør tas opp med barnehagen eller skolen.

Mistanke er nok til å be om tiltak

Som forelder kan det være vanskelig å forholde seg til barn som opplever å bli mobbet eller trakassert. Det er ille, og en blir berørt. Barn uansett alder er ulikt åpne rundt det de opplever. Dette kan skyldes at de ikke orker å snakke om det som skjer, eller at de er usikre på hva de opplever. «Alle tuller med meg. Hva gjør at jeg ikke synes det er noe gøy, men likevel smiler og ler?»

Det må ikke være slik at barn må formidle det de opplever for at en skal kunne ta kontakt med barnehage eller skole. Bekymring og mistanke er nok til å be om tiltak

Her er noen tegn på at barn ikke har det bra: 

 • Vil ikke i barnehagen / gå på skolen
 • Er redd for å gå til og fra skolen
 • Går omveier til og fra skolen
 • Mister eller har ødelagte bøker, leker eller klær
 • Unngår venner og andre barn
 • Blir fort sint
 • Har mye vondt i magen eller hodet 
 • Sliter med å sove
 • Har sår, skrammer og blåmerker

Det barn viser forteller ofte mer enn ord. Barn skal ikke presses til å fortelle dersom de ikke ønsker det. Det kan være både flaut og pinlig å fortelle. Barnet må respekteres og anerkjennes for det uansett. 

Til ettertanke

 • Er det noe du har lagt merke til som du kunne tenke deg å ta opp med barnet? 
 • Er det noe i barnehagen eller på skolen du har bitt deg spesielt merke i? 
 • Om du skal ta opp noe med barnet ditt, er det noe du bør være spesielt opptatt av? 
 • Hvilke gode erfaringer har du med å snakke med barnet ditt ?