02

Å motvirke mobbing og trakassering

Har barnet det bra?

Barn trenger å vite at det er de voksnes ansvar å rydde opp.

Tålmodighet 

Å være tålmodig er viktig. Barnet skal ikke presses, men få mulighet til å fortelle i sitt eget tempo. Barnet trenger å vite at du gjerne vil hjelpe og at dere kan snakke senere.  

Ikke ha for lang innledning. Unngå å fortelle om dine egne erfaringer. Barn trenger å vite hvorfor dere skal snakke sammen. «Jeg vil snakke med deg om hvordan du har det på skolen eller i barnehagen», holder. La barnet få mulighet til å tenke over de spørsmålene du stiller. Dette kan i noen tilfeller ta tid. Vis barnet at du er glad i det og at du er opptatt av at barnet har det bra.  

Ikke alle barn liker å snakke ansikt til ansikt. Noen er mer fortrolige med å snakke mens man gjør noe. Går en tur eller kjører bil. Det fine med det er at man kan være fokusert på noe annet samtidig. Da oppleves det å snakke sammen mindre anmassende.

Selv om du ikke umiddelbart får noe respons, betyr ikke det at barnet ikke har hørt hva du spurte om. Det trenger bare å tenke litt. 

Hvordan er det å være deg når slike ting skjer? 

Mobbing som begrep kan være vanskelig. Å spørre om noen er ekle eller slemme mot barnet er ofte bedre. Man kan også spørre om barnet får lov til å være med i leken, eller om det er noen som bestemmer at det ikke får være med. Hvordan er det å være barnet når slike ting skjer?  

Barn trenger å blir møtt med anerkjennelse («Da skjønner jeg at du blir lei deg og at du gjemmer deg», «Det kan ikke være lett», « Ingen skal bestemme alt i leken», «Slik skal du ikke ha det!»). De trenger ikke å bli presentert for løsninger. 

Å be om tiltak 

Vær tydelig på at du vil ta kontakt med barnehagen eller skolen. Bli enig med barnet om hva du skal si. Ikke undervurder frykten barnet har for at andre skal vite. Den er høyest reell.

Barnehagen og skolen må likevel få muligheten til å finne ut hva som skjer. Å be barnehagen eller skolen om å sette i gang med tiltak fordi barnet ditt ikke har det bra, kan være en god løsning.

Ta kontakt via e-post eller brev. Da kan du dokumentere at du har bedt om hjelp. Be gjerne om et møte for å høre hva de har tenkt å gjøre med saken. Du kan lese mer om klagegang i barnehage og skole her.

Til ettertanke

  • Hvordan er du på å snakke om følsomme temaer med barnet ditt? 
  • Hvor tålmodig er du vanligvis når du snakker med barnet ditt? 
  • Trenger du noen å snakke med på forhånd?