02

Et godt miljø

Å ta andres perspektiv

Siden vi ikke kan lese andre sine tanker, er vi nødt til å basere oss ut i fra hva vi tror personen mener. Vi er alle tenkende individ som må ta andres perspektiv for å forstå.

Innledning

Å ta andre sitt perspektiv handler om forståelse, og vite hvordan andre har det. For å kunne forstå andre, er man nødt til å bli kjent med seg selv først. Å bli kjent med seg selv, gjør man igjennom samhandling med andre, som med familien, venner, barnehage, skole og fritid. Rett og slett igjennom relasjonene våre. Det å sette seg inn i andres situasjon og ta deres perspektiv, er ikke alltid like enkelt siden man kommer fra ulike familier og kulturer. Når er det vi trenger å ta andres perspektiv?

Å se seg selv og andre

Å være god til å se seg selv utenfra og andre innenfra, er en god forutsetning for å bygge empati og få en forståelse for hvordan egen atferd kan påvirke andre. Ifølge Bateman og Fonagy (2004) viser det seg at jo bedre en forstår andre og deres atferd, desto vanskeligere er det å behandle et menneske som en ting. Og det igjen gjør terskelen høyere for å plage andre. 

Å ha empati handler om å bruke egen kompetanse og erfaringer og andres uttrykte følelser for å forstå hvordan de andre har det, på deres premisser. I sosial omgang med andre er empati grunnleggende for å forstå andres følelsesmessige tilstand og reaksjoner. 

Lære å ta andres perspektiv

For å lære seg å ta andres perspektiv må man kunne sette seg inn i andres situasjon. Et godt tips for å lære barna å sette seg inn i andres situasjon er å lese historier for barna hvor de kan sette seg inn i de ulike rollene. Føle på hvordan de ulike rollene har det. For eksempel: Hvordan tror du Lise har det når venninnene hennes snur ryggen til henne når hun kommer på skolen? Hva kan grunnen være? Hvordan kan man vite hvordan andre har det om man ikke kjenner til bakgrunnen? Mange barn har det vanskelig hjemme, men ingen rundt de vet om det siden barn ofte holder tett om det. 

Hjernen liker ikke å ta andres perspektiv. Den brukes mest aktivt når den får bryne seg på noe som den har sterke meninger om. Les mer i artikkelen her.

SEL for foreldre

I denne filmen får du mange tips til hvordan jobbe med sosial og emosjonell læring hjemme.

Nyttige lenker

Referanser

Helgøy, G og Sognnæs, Jogeir (2019). Det er urettferdig å behandle elever likt. Hentet den 10.11.20 fra https://www.ba.no/debatt/debatt/meninger/det-er-urettferdig-a-behandle-elever-likt/o/5-8-1014994

Storvik, L. F. (2020). 9 tips for å unngå forskjellsbehandling mellom gutter og jenter. Hentet den 10.11.20 fra https://www.utdanningsnytt.no/barnehageforskning-forste-steg-kjonn/9-tips-for-a-unnga-forskjellsbehandling-mellom-gutter-og-jenter/243769

CASEL (2020). SEL in Homes and Communities. Hentet den 10.11.20 fra https://casel.org/homes-and-communities/