Sosial og emosjonell læring

Sosial og emosjonell læring er noe som pågår gjennom hele livet. Her ser vi på noen av de viktigste punktene.