08

Psykisk helse

Deltakelse og involvering

Det er ikke nok å være til stede. Det skal spille en rolle for de andre om du er der, eller ikke er der. 

Å bety noe for andre

Følelse av å delta betyr at det du gjør, eller ikke gjør, spiller en rolle for andre. Det må ikke påvirke andre akkurat der og da, så lenge man vet at andre vil legge merke til om du har deltatt eller ikke.

Vi mennesker har behov for å være aktive, men det alene er ikke alltid nok. Vi ønsker ofte å være aktive på en slik måte at det betyr noe for andre. Hvis vi ikke er aktive sammen med andre, kan vi ikke bygge opp vårt eget register over hva vi får til.

Vi tenker kanskje ikke alltid på hvor viktig det er at alle deltar i en gruppe. Noen tenker at det er nok at alle er til stede, men slik er det ikke. Involvering innebærer at hver enkelt må bli sett og bety noe for andre. Hvis ikke mister man fort tilhørigheten til gruppen. Man må få vite at man er savnet hvis man ikke møter opp. 

Deltakelse  og innvolvering

Det er viktig at det tilrettelegges slik at at alle får følelsen av at de deltar og får lov til å mene og involvere seg i det som skjer.

Ansvaret for at dette skjer ligger både på de voksne, men også på ungdommene selv. For å skape et godt sted å være, må man tilrettelegge slik at alle har oppgaver og alle blir sett.

Film om deltakelse og innvolvering

Her er filmen hvor Arne Holte snakker om hva "Deltakelse og innvolvering" kan være. Se den hvis du ønsker inspirasjon til samtaler med ditt barn. Under ligger en ordliste med ord som kan være vanskelig for barn å forstå, som dere gjerne må snakke om for å utvide språket.

Ordliste

 • sosial sammenheng
 • handlingsrepertoar
 • lederutfordring

Psykiske helsa virker vs svikter

Arne Holte snakker om hvordan man kan oppleve hvordan den psykiske helsa virker vs når det svikter. Dette er setninger som kan være enklere for barna å forstå, for det er ord de forstår. Da kan det oppleves som dette når det er snakk om "Deltakelse og involvering":

 • Det betyr faktisk noe for andre hva jeg gjør og ikke gjør.
 • Verden bare skjer utenfor meg. Hva jeg gjør eller ikke gjør, spiller ingen rolle.

Hva kan dere gjøre hjemme?

Deltakelse handler like mye om det å bidra til fellesskapet, det å engasjere seg og det å gjøre en forskjell. Tilnærmingene kan være mange. På sett og vis vil et samfunns utvikling ikke vært mulig om ingen deltok i utviklingen eksempelvis politisk eller gjeldende beslutningssystemer.

Dessuten ønsker vi ikke at noen skal tenke at deres bidrag ikke har noe å si i totalen. Alle er med, og alle trengs til alles beste!

 • Hvordan ville samfunnet blitt dersom ingen ville deltatt og innvolvert seg?
 • Hva ligger i passiv og aktiv deltakelse?
 • Hva kan gjøre at noen ikke ønsker å delta?
 • Hva kan en vinne på å være passivt med?
 • Hvilke konsekvensert vil det få for andre om noen ikke deltar?

Til ettertanke

 • Hvordan føles det for deg når du gjør noe som betyr noe for andre?
 • Når vet man at man er involvert?
 • Hvordan føles det når man merker at man betyr noe for andre?
 • Hvordan kan man legge til rette for at alle føler at de betyr noe for andre?
 • Hvordan kan du som voksen  legge til rette så alle føler at deres tilstedeværelse betyr noe for andre?
 • Hvordan viser du at det andre gjør for deg betyr noe?