05

Psykisk helse

Mestring

Mestring, følelsen av at man duger til noe er nært knyttet til selvtillit. Det å klare noe, nesten uansett hva det er. 

Mestringsfølelse

Følelsen av mestring er å kjenne at du får til noe. Det er den indre gleden man opplever ved å lykkes.

Mestringsfølelse er helt grunnleggende, og gjelder både for små og store prestasjoner. Noen er for eksempel flinke til å løpe, mens andre er flinke til å spille kort eller å bygge med klosser. Alle opplever mestring, men intensiteten øker naturlig nok hvis man får til noe man har jobbet med lenge. Følelsen av at du duger til noe, at det er et eller annet du får til. Det er nesten det samme hva det er, bare det er noe.

Mestringsfølelse og selvtillit

Selv om ikke alle er gode i eksempelvis idrett, så har alle mennesker gode ferdigheter i noe. Derfor er det viktig at vi hjelper våre barn og unge å finne hva det er. Følelsen av mestring er noe av det kraftigste en kan kjenne, nest etter forelskelse. Opplevelse av mestring er nært knyttet til både selvtillit og selvfølelse.

Det kan være flere årsaker til at noen ikke opplever mestring. Det å bli utsatt for mobbing, krenkelser, trakassering eller oppleve at de rundt deg ikke har tro på deg, er alle eksempel på hva som kan føre til at man ikke opplever mestring. Hvis en person sjelden eller aldri opplever mestring, kan veien  til å se på seg selv som udugelig og mindre verdt være kort. 

Foreldre kan bidra til at barn og unge opplever mestring. Både gjennom å gi rom for at de får prøve seg, samtidig som de alltid minnes på tidlige suksesser. 

Film om mestring

Her er filmen hvor Arne Holte snakker om hva "Følelsen av mestring" kan være. Den kan være til inspirasjon for dere foreldre som ønsker å lære mer om mestring. Under ligger en ordliste med ord som kan være vanskelig for barn å forstå, og som dere gjerne må snakke om for å utvide språket.

Ordliste

 • mestring
 • grunnleggende
 • indre glede
 • verdi i seg selv

Psykiske helsa virker vs svikter

Arne Holte snakker om hvordan man kan oppleve hvordan den psykiske helsa virker vs når det svikter. Dette er setninger som kan være enklerere for elevene å forstå, for det er ord de forstår. Da kan det oppleves som dette når det er snakk om:"Mestring":

 • Det er i hvert fall noe jeg duger til
 • Jeg får ikke til noen ting. Jeg duger ikke til noe

Hva kan dere gjøre hjemme?

Dere vil under hver økt finne tips og forslag til hva dere kan gjøre eller snakke om hjemme samtidig som barna jobber med dette temaet på skolen. Mange synes det er lettere å snakke sammen når man gjør noe, for eksempel lager mat sammen, går tur eller kjører bil.

Da slipper man å se hverandre rett i øynene og samtalen kan gå lettere. Når man gjør noe sammen så er man både fysisk sammen og skaper et godt bånd, samtidig som man kan ha gode samtaler og bli bedre kjent med hverandre. 

 • I hvilke sammenhenger kan det tenkes at en sier " Det er iallefall noe jeg duger til"? Hva vil det være riktig å svare da?
 • Hva er det viktig å gjøre dersom noen sier at de ikke duger til noe?
 • Snakk sammen om hva det er dere er bra på.
 • Når følte dere mestring sist?
 • Hva gjorde den følelsen med dere?

Til ettertanke

 • Hva gjør at det er  viktig å oppleve mestring tenker du?
 • Hva skal til for å oppleve en følelse av mestring?
 • Hva sier du til kollegaene dine når du oppdager noe de mestrer?
 • Hvordan oppleves det for deg når noen kommenterer det du får til?