01

Rus og avhengighet

Rus og avhengighet

Det er viktig å forberede de unge slik at de kan ta gode valg når de blir introdusert for rusmidler.

Innledning

Det å være ung handler om å mangle erfaring på en rekke områder og i en rekke sammenhenger. Rusmidler er et slikt område. Det ville vært en fordel om en hadde hatt et godt kunnskaps og erfaringsgrunnlag før en ble introdusert for rusmidler. Med dette kapitlet er fokuset derfor også på å forberede ungdommen slik at de kan møte de sosiale sammenhengene hvor rusmidler kan introduseres med litt mer modenhet. 

Rus og avhengighet

I MITT VALG står forebygging av rus og avhengighet sentralt. Gjennom dette kapitlet gjennomgås en rekke forhold knyttet til rusmidler og situasjoner hvor rusmidler kan opptre. I tillegg er det en egen økt om press og hvordan en kan forholde seg til valg i stressede situasjoner.

I kapitlet løftes blikket også i forhopld til fremtid og hvilke konsekvenser rusbruk kan få for den enkelte i et slikt lys. I løpet av kapitlet prøves det også ut ulike måter for å vurdere konsekvenser og kanskje ta valg som er bedre for en selv.

Hva kan dere ha fokus på hjemme?

Når en skal ta opp noen av temaene hjemme, så vil det være lurt å ta utgangspunkt i hva som er blitt tatt opp på skolen. Det er nok ikke alltid like enkelt å fortelle foreldrene på oppfordring hva en har holdt på med på skolen. Der vil nok mange ungdommer være nokså ulike. Hvilken måte en spør på kan også være avgjørende for responsen. Det klassiske "Hva har dere lært i dag, da?", er ikke alltid like forløsende. 

Den informasjonen en som forelder har om hvordan det jobbes med Mitt Valg på skolen bør inneholde både hvilke kapitler man holder på med samt hvilke økter en har fokus på til hvilken tid på året. På den måten blir det enklere for foreldre å også ta "riktig" utgangspunkt. Den informasjonen en har skal ikke komme overraskende på ungdommen. Det er viktig at de i utgangspunktet vet at du vet hva de holder på med. 

Måtehold læres

De færreste liker å tematisere eget forbruk knyttet til alkohol, og enda dårligere at andre gjør det. Men ikke desto mindre så er det mye som tyder på at gode vaner læres på samme måte som mindre gode vaner. Læring i denne sammenheng betyr at man tar etter de som er viktigst for innlæring av holdninger og verdier; foreldrene. Her er link til en artikkel i Aftenposten hvor forsker Eilly Pedersen og andre uttaler seg om måtehold.

Når snakke med ungdommen om rus

Dette spørsmålet er det sikkert mange som har stilt seg. Det er ikke noe enkelt konkret svar på når det bør skje utfra alder på ungdommen. Tidspunktet for samtalen bør ikke være for tidlig. Dersom det blir for tidlig sett kan det oppfattes urealistisk. Dersom det skjer for sent vil allerede ungdommen ha prøvd og gjort seg noen erfaringer på godt eller vondt.

Det å treffe akkurat det tidspunktet hvor en har begynt å tenke på det, men ennå ikke prøvd, er det vi er ute etter. I filmen under hører dere Sturla på rustelefonen si noe om det og andre andre ting knyttet til rollen som forelder i forhold til rus.

Noen debuterer i 12-13 årsalderen, mens andre ikke før de er 15-17. Andre venter kanskje lenger enn det også.

Press og stress

I økta som omhandler press legges det opp til diskusjoner utfra reelle situasjoner. De får også skrive om sine egne tanker og strategier i forhold til å håndtere press de kan komme til å bli utsatt for.  

Press gir gir økt stress. En kan nok klare å stå imot presset, men det er ofte stresset som blir utfordrende. I kapittelet Personlig utvikling snakket vi om at stress ofte mobiliserer tanker og følelser som gjør det vanskeligere for oss. Om en tenker at det å si nei til alkhol kan innebære at ingen vil ha en med på fester, eller at noen en har spesielt lyst til å være sammen med kan komme til å avvise en, så blir det vanskeligere.

For ungdommen vil ofte slike tanker fremstå som dilemmaer. Det er ikke alltid lett å løse slike dilemmaer på en god måte. Det er for noen lettere å møte slikt press med å kunne henvise til noen "gærne" foreldre som vil gjøre mye for å avdekke om det er blitt konsumert alkohol eller andre ting. Og i en slik sammenhenger kan mange foreldre godta å bli brukt på en slik måte!

Til ettertanke

  • Hvilke tanker har du om egen debutalder med tanke på alkohol?
  • Er det noen erfaringer du tenker det kan være greit å videreformidle til ungdommen? I så fall hvilke?