Velkommen til foreldrerommet

Velkommen til foreldrerommet. Dette er en portal for deg som forelder. Her kan du blant annet lære mer om hvordan du kan kommunisere med ditt barn. Du vil også få innblikk i de ulike MITT VALG-læremidlene som brukes i skolen, men da med fokus på bruk hjemme.

Foreldrerommet er åpent for alle. Stoffet du finner her er utformet på en slik måte at du som forelder kan øke din egen bevissthet om det å være forelder til et barn i utvikling.

large_1f961b8e016318b403932bf73546864723202226.jpg

Foreldrerommet består av 6 ulike kapitler; Å være forelder, Psykisk helse / sosial og emosjonell læring, Barneskole 1-4, Barneskole 5-7,  Ungdomstrinnet 8-10 og Nyttige artikler. For å komme til programmet Barnehage, følger du denne lenken (krever at du er invitert, og logger inn).

Vi håper du finner deg til rette i Foreldrerommet!

Foreldre er barnas viktigste ressurs når det kommer til å lære seg sosiale og emosjonelle ferdigheter. Med foreldrerommet ønsker vi å bistå foreldre i deres oppgave med å bygge et støttende og stimulerende miljø for barn og unges sosiale og emosjonelle utvikling.

MITT VALG er et internasjonalt Lion’s Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Programmet er implementert i over 100 land og oversatt til 50 ulike språk.

Noen av målene til MITT VALG er:

  • Å hjelpe barn og unge til å utvikle en positiv adferd med vekt på samhandling og utvikling av sosiale ferdigheter.
  • Å hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling.
  • Å støtte hjemmet i det forebyggende arbeidet med hensyn til vold, mobbing og rusmidler.

MITT VALG's hovedaktivitet er opplæring i bruk av vårt læremiddel. Våre kurs benyttes av ansatte i barnehager, skoler samt frivillige og trenere i idrettslag og foreninger.

Vil du vite mer om hvordan MITT VALG kan se ut i en klasse, så kan du se filmen nedenfor.