Grensesetting

Hvordan kan man best sette grenser for barn uten at det går utover selvfølelsen deres? Hvilke vurderinger bør foreldre gjøre, og hva betyr et barns nei?