04

Rollen som forelder

Når man ikke bor sammen daglig

Foreldre spiller en stor rolle i barnas liv. Det gjør de også når barn og foreldre ikke bor sammen. 

Foreldreperspektivet 

Det å være foreldre er noe som ikke kan velges bort eller tas fra en, men foreldrerollen blir ny og annerledes når noen andre skal ha den daglige omsorgen for barnet. Hva skal man tenke som forelder om denne nye rollen? Og hva tenker barna om den nye situasjonen? 

I forbindelse med at et barn flytter ut av hjemmet, er det helt naturlig at det dukker opp mange tanker og følelser som er vanskelige å håndtere. Det kan være sorg, skyldfølelse og sinne. Mange opplever det som har skjedd som et svik. Andre kan si at de er lettet, noe som igjen kan være vanskelig.

Selv om det er vondt, kan det være viktig å være bevisst disse følelsene, og snakke om dem slik at de ikke «stjeler» alle tankene. 

Til ettertanke

 • Hvilke følelser har du i forhold til det som har skjedd? 
 • Hvordan påvirker følelsene dine det du tenker om deg selv, barnet og hele situasjonen? 
 • Hva tror du andre tenker om det som har skjedd? 
 • Hva kunne du ønsket deg av hjelp og støtte?

Barneperspektivet

Barn har ofte mange spørsmål om det som har skjedd. Det kan være vanskelig å henge med som barn i en slik prosess. Informasjon kan ha blitt gitt, men det skal litt til å få med seg alt. Kanskje de ikke rakk å lure på noe. Barn trenger ofte tid til å bli seg bevisst hva de lurer på.  

Det er ikke uvanlig at barn lager seg egne forklaringer på det som har skjedd. De har kanskje fått med seg bruddstykker av det som er sagt, sett tristheten eller alvoret i ansiktsuttrykkene til de rundt, hørt gråten og så videre. Det er ikke uvanlig at slike forklaringer er vondere enn virkeligheten.  

Mange barn kan synes at det er vanskelig å spørre eller snakke om det som har skjedd. Andre kan ha mange spørsmål.  

Noe av det barn ofte lurer på

 • Hvorfor kan jeg ikke bo hjemme?
 • Hvorfor får jeg være sammen med mamma og pappa så lite?
 • Blir mamma og pappa lei seg dersom jeg har det bra?
 • Er det som har skjedd min skyld?
 • Hvordan har de det når jeg ikke er der?
 • Er de glad i meg?

Fortsatt foreldre 

Foreldre er betydningsfulle også når barn og foreldre ikke bor sammen i det daglige. Vet barna at foreldrene har det bra, så kan det gjøre at de får det bedre. Vet barna at foreldrene ønsker at de skal ha det bra der de er, så vil det også kunne hjelpe.

Mye av det barn kan lure på er vanskelig å snakke om. Det er sårt, men også vanskelig å vite hvordan en skal tematisere på en forståelig måte. 

Det kan det være at foreldrene trenger hjelp og støtte for å takle den nye situasjonen. Det er ikke uvanlig. 

Til ettertanke

 • Hvem kan du snakke med om det som har skjedd?
 • Hva kunne du ønske å snakke med barna dine om?
 • Har du noen rundt deg som du kan stole på og be om hjelp om du trenger det?