Rusforebygging

Veien til forebygging av rus går via å bygge. Selvfølelse og mestringstro er to viktige faktorer for at barnet skal ta gode valg.