01

God psykisk helse

God psykisk helse

Hvordan vi har det påvirker hvordan vi tar det og vice versa. Heldigvis er det ikke slik at vi alltid kjenner oss dårlige. En influensa går heldigvis over.

Innledning

Vi har tidligere i kapittel 5 snakket om det å ta vare på hverandre. Her snakket vi om det å oppleve mestring og det å gi hverandre ros og komplimenter. I kapittel 6 snakket vi om følelser, og det å lære seg å regulere følelser. Vi snakket også om hvordan tankene våre påvirker det vi føler og det vi gjør.

Å oppleve mestring og å få tilbakemeldinger på at en er god på noe er viktig for at barn skal ha det bra både fysisk og psykisk. Det gir overskudd, samtidig som en tenker godt om seg selv. Det er lettere å tenke positivt med en slik ballast. I motsatt fall vil det å ikke ha det bra gjøre at en kjenner seg dårlig.

Hva kan foreldrene bidra med?

Barn trenger bistand i å identifisere det som kan være med på å gjøre at de har det bra. De trenger også på tilsvarende vis bistand med tanke på å identifisere det som gjør at de ikke har det bra.

Det kan være et godt utgangspunkt å ha fokus på det som gjør at vi alle i familien har det bra sammen. Det kan være aktiviteter vi gjør, turer vi drar på eller filmer vi ser på. Hvordan skal vi få til mer av det som gjør at vi har det bra?

Hva gjør at barnet har det bra? Det kan være vanskelig for barn å svare konkret på, men å undersøke om det kan handle om det å gå på skolen, være med på aktiviteter på fritiden eller være sammen med andre i klassen eller venner kan være en start. Etter hvert kan en gå mer inn i enkelthetene. Hva er det med skolen/fritidsaktiviteten som gjør at det kjennes godt å være der?

Til ettertanke

  • Hvordan er det for ditt barn å være på skolen?
  • Er det noe ditt barn ikke har det bra i forhold til?
  • Har dere snakket om hva du kan bidra med?