01

Vi arbeider sammen

Vi arbeider sammen

På skolen vil læreren jobbe med hvordan vi kommuniserer eller prater sammen, hvordan vi lytter på og til hverandre samt ulike roller vi kan ha i en gruppe som skal arbeide sammen. Disse ferdighetene er viktige også utenfor skolen.

Samarbeid krever trening

Mange fritidsaktiviteter krever samarbeid. Eksempelvis vil både fotball og korps kreve at en både kan lytte til andre og å innta en rolle.

Å være sammen kan også være utfordrende rent følelsesmessig. Det er ikke uvanlig at det kan oppstå uenigheter eller konflikter. Noen blir kanskje sinte, andre kan bli lei seg. Derfor er det viktig at barn er seg bevisst hva som gjør at en blir sint. Det kan være til god hjelp når en skal prøve å regulere sinnet sitt.

Hva kan foreldrene bidra med?

Det er en fordel at man lytter til hverandre hjemme. På den måten er det både lettere å oppfatte det som blir sagt, samtidig som det er en respektfull måte å omgås andre på.

Samarbeid spiller også en viktig rolle hjemme, og det er viktig for barn å bidra til fellesskapet. Det kan være alt fra å rydde opp etter seg selv, til å utføre enkle oppgaver som å gå ut med søpla eller støvsuge et begrenset område.

Samarbeid gjennom en konflikt

Konflikter og sinne er også en del av det som kan inntreffe hjemme. I den grad det er mulig, kan det være lurt å snakke litt sammen om hva det er som gjør at man blir sint og hvordan en helst vil at de andre skal være når en er sint.

Det er ofte lurt å vente med å prate sammen til begge parter er rolige. Å få til en god dialog med en som er veldig sint fører ikke alltid godt av sted.

I forlengelsen av det kan en også snakke om hvordan en kan tenke når en er sint, og hva en kan gjøre for at sinnet skal minske. Gå bort, gjøre noe annet kan være med på å minske sinnet. Foreldrenes egne erfaringer er viktige.

Til ettertanke

  • På hvilken måte snakker dere sammen hjemme?
  • Hva er det som gjør at ditt sinne minsker?