01

Vi begynner på skolen

Vi begynner på skolen

Mange har blandende følelser til det å skulle begynne på skolen.Noen er spente, noen gleder seg, men det kan også være noen som gruer seg. Atter andre gru-gleder seg. Felles for alle de som begynner i 1. klasse, er at ingen av de har gjort dette før, bortsett fra foreldrene.

Innledning

Noen har allerede vært på skolens område og blitt kjent med andre elever og lærere ved skolen. Andre har startet på SFO/AKS før skolestart. Det kan gjøre oppstarten tryggere og enklere for noen. Lærere og andre ansatte har et stort ansvar for å gjøre skolestarten så trygg som mulig for alle. 

Hva kan foreldrene bidra med?

Å begynne på skolen innebærer flere endringer for barnet. De går fra å være eldst i barnehagen til å bli yngst på skolen. De må forholde seg til tid og klokke. På skolen er det også mindre frilek enn det det var i barnehagen. Dessuten skal de bli kjent med mange nye mennesker og nye bygninger. Dette kan by på utfordringer for barnet.

Som forelder kjenner du ditt barn best. Hver og en av overgangene nevnt over kan by på utfordringer, men det behøver ikke å være likt for alle.

Gjør barnet vant med tid

Små barn har generelt problemer med tid; også hvor lang tid noe kan ta. Det kan gi seg utslag i at det kan være vanskelig å planlegge. Ofte kan det være grunnen til at de for eksempel begynner med en aktivitet når de egentlig er bedt om å gå og legge seg.

Foreldrene kan lære barnet til å tenke i tid på ulike måter, for eksempel ved å si: «Nå er det en halv time til du skal legge deg. Da har du en halv time til å leke før vi går på badet.». En annen måte er å la barnet finne frem klærne for neste dag. Etter hvert kan barnet få mer og mer ansvar.  

Nye barn og voksne

For andre barn vil kanskje den største utfordringen ligge i det å bli kjent med andre, både barn og voksne. Det er ofte en fordel at barnet kjenner noen i klassen, og kanskje også går på SFO. Den første tiden på skolen brukes som regel til å jobbe med samhold og klassetilhørighet.

Det kan bety at barnet gjerne vil ha med noen hjem, eller spør om å få bli med andre hjem. Det er positivt. Det er heller ikke uvanlig at barn i denne alderen, når de blir kjent med hva andre barn gjør på fritiden, vil begynne på en fritidsaktivitet. Det er også positivt!

Til ettertanke

  • Hva tror du barnet ditt liker best ved skolen?
  • Hva tenker du kan by på størst utfordring?
  • Hva tenker du blir viktigst for å støtte ditt barn?