01

Vi tar vare på hverandre

Vi tar vare på hverandre

Å styrke barns selvfølelse gjennom blant annet å gi dem gode mestringsopplevelser, er en måte å gi dem et overskudd de kan trenge når de møter motgang.

Innledning

Styrking av selvfølelsen henger sammen med hvordan vi alle gjensidig påvirker hverandre, og at hver enkelt av oss kan gjøre en innsats for å styrke egen og andres selvfølelse. Dette gjelder like mye for voksne som for barn.

Lære å gi og få anerkjennelse

God selvfølelse hos barn henger sammen med anerkjennelse og det å bli sett for den man er. Å hilse er en form for anerkjennelse. En annen måte er å få komplimenter. Når en hilser, anerkjenner man den andre for den han eller hun er. Når en gir komplimenter, anerkjenner man det vedkommende gjør. Anerkjennelse av den man er og det en gjør, er med på å forme identiteten vår.

Én ting er å lære seg å gi anerkjennelse i form av ros eller komplimenter, men en må også lære seg å ta det imot. En må både forstå i hvilke sammenhenger en skal gi det, men også være klar over at en får det.

Foreldre har ofte erfaringer med slikt. De kan også huske om det har skjedd tidligere. På den måten har de mulighet til å gi tro og håp om at det vil kunne snu.

Hvordan kan foreldrene bidra?

Foreldre kjenner barna sine best. De vet hva barnet mestrer, men også hva det ikke får til like godt. Denne kunnskap er et fint utgangspunkt for å styrke barnets selvfølelse.

Perspektiv i medgang og motgang

Barn trenger å bli løftet frem av sine nærmeste når de gjør noe de mestrer, men også når de prøver noe de ikke behersker ennå.

Vis barnet at tidligere mestring også krevde arbeid, og på den måten gi dem troen på seg selv. De har jo overkommet utfordringer før. Erfaringer fra andre kan også bidra til økt utholdenhet i det de nå holder på med.

Dette er enkle grep som kan bidra når barnet står ovenfor en utfordring. Har man allerede prøvd og feilet, er det viktig å se på hvordan det kan snus.

Foreldre flest har også erfaringer med nederlag, eller at selvfølelsen har fått seg en knekk. Alle kan for eksempel forestille seg hvordan man kan føle seg oversett av noen man vil være sammen med. Bruk denne erfaringen til å vise barnet at det kan skje med alle, og gi tro og håp om at det vil kunne snu

Til ettertanke

-Hva tenker du at ditt barn er spesielt god til?

-Hvor ofte får barnet høre det?

-Hvordan gir du ditt barn en opplevelse av at akkurat det er betydningsfullt?

-Hvordan responderer du når barnet ditt vil vise deg noe det kan?