01

Å bygge relasjoner

Å bygge relasjoner

Vennskap og tilhørighet er viktig i et menneskes liv. Det å ha noen å dele gleder med, men også og søke hjelp og trøst hos. Dette gjelder både på skolen, hjemme og ellers i livet.

Innledning

Å snakke og diskutere med andre som man er trygge på er viktig for utviklingen som menneske. Familien er den første kilden til oppdragelse og støtte for de aller fleste barna. Deretter danner barn vennskap gjennom barnehagen, nabolaget, skolen, fritiden og så videre.

Hver familie er helt unik, og har sine levemåter og tradisjoner. Felles for alle er at de har behov for å føle tilhørighet til et sted. 

Dagens familie er ikke lenger bare far, mor og barn. Den kan like gjerne bestå av mor og barn, far og barn, to mødre og barn, to fedre og barn, en bonusmor eller bonusfar og barna, adoptivbarn og fosterbarn for eksempel.

For å slippe å gjenta uttrykket "foreldre og foresatte", har vi valgt å bruke ordet "foreldre" i en vid betydning, og mener med det alle voksne som har ansvar for oppdragelsen.

Tilhørighet

Behovet for å tilhøre en gruppe er viktig for mange. I alle vennskapsforhold må vi prøve å føre en så åpen og ærlig dialog som mulig. Selv de beste og mest positive venner kan iblant få problemer hvis vi ikke snakker åpent med hverandre.

Vi er ansvarlige for våre følelser, og for hvordan vi reagerer på hva andre gjør og sier. Derfor må vi la andre få vite hvordan deres oppførsel påvirker oss. Jeg-budskap eller "Jeg føler meg"-utsagn hjelper oss til klart å uttrykke hvordan vi reagerer på situasjoner og kan unngå å bebreide andre. 

Vennskap og gruppepress

Mange tenker når de hører ordet gruppepress at det er negativt ladet, og det er negativt i mange situasjoner. Vi snakker imidlertid også om den positive delen av det, der man heier hverandre frem og går foran som et godt eksempel med positiv atferd.

Hvordan man være en god venn og fremme positivt gruppepress? Det er mange former for vennskap, men man finner igjen visse typer egenskaper som oppleves som viktigere i et vennskapsforhold enn utenfor. Egenskaper som dette: 

 • Vennlighet
 • Sympati
 • Empati
 • Ærlighet
 • Lojalitet
 • Raushet
 • Evnen til å tilgi
 • Gjensidig forståelse og medfølelse
 • Glede av hverandres selskap
 • Trygghet til å være seg selv
 • Det å kunne uttrykke sine følelser overfor andre
 • Ikke være redd for å gjøre feil.

Relasjoner

Å lære seg å danne gode relasjoner er viktig, og det kan man bare gjøre sammen med andre. Av og til kan en gruppe av venner utvikle seg destruktivt, til en gjeng som gjør negative ting mot andre. 

Positivt gruppepress

Å heie hverandre frem gjennom utfordringer og å støtte hverandre i å endre mønstre er en god form for gruppepress. Hvem er det som har klart å bli verdensmester helt på egen hånd? Vi er født som sosiale skapninger, og er avhengig av hverandre for å lykkes i livet.

Negativt gruppepress

Barn og ungdom kan lett påvirkes til å være med på ting de egentlig ikke vil eller kan. Negativt gruppepress handler om å føle seg presset til å gjøre noe man ikke har lyst til. Det kan for eksempel være motepress, slankepress, drikkepress, sexpress og så videre. 

Hva kan dere ha fokus på hjemme?

Bidra til et positivt gruppepress og fremsnakk hvordan man kan ta vare på hverandre. Finn anledninger til å snakke sammen. Det kan enklere oppstå gode samtaler rundt middagsbordet, når man går tur, sykler, lager mat eller andre steder hvor man gjør noe sammen.

Det å anerkjenne barns følelser kan være med på å utvikle god selvfølelse, og bidra til at barnet tar gode valg.

Forslag til hva man kan snakke om:

 • Hva er gruppepress?
 • Hva tenker dere er forskjellen på positivt og negativt gruppepress?
 • Hvordan kan man være med å bidra til positivt press og dempe det negative?
 • Hvordan reagerer de andre i klassen om man prøver å snu noe som er negativt?
 • Hvordan kan du bidra?
 • Hvordan tror du at det du sier kan påvirke andre rundt deg?
 • Hvem er det som står bak gruppepresset? Er det en spesiell gruppe eller kan alle være med på det?
Skjermbilde 2021-05-31 kl. 11.34.45.png

Hvilke økter jobbes det med på skolen?

Mange skoler benytter programmene fra MITT VALG i undervisningen, og her får du en oversikt over hvilke økter dette kapittelet inneholder som de jobber med på skolen.

På skolen kommer de til å jobbe med blant annet:

 • Å forstå ulike familietradisjoner
 • Å kjenne til både positivt og negativt gruppepress
 • Å kjenne til forskjell på positive og negative vennskap

Til ettertanke

 • Hva husker du av gruppepress fra du selv var ung?
 • Foregår det gruppepress i livet ditt som voksen også? Eventuelt hvor?
 • Hvordan håndterer du gruppepress?