01

Å sette seg positive mål

Å sette seg positive mål

Mange har forbilder i livet sitt. Det kan være kjendiser, familiemedlemmer eller noen helt andre. Hva er det som gjør at akkurat den eller de blir et forbilde, og er alle forbilder gode forbilder? Kan disse være med å definere de små og store målene vi setter i livet vårt? 

Innledning

Våre egne mål og valg i livet kan preges av de vi ser opp til. Mange har forbilder fra forskjellige områder, som idrett, kultur, sosiale medier, humanitært arbeid, politikk med mer.

Mange tenker på forbildene sine når de setter seg egne mål, men alle forbilder er ikke nødvendigvis gode forbilder. Det kan være ens egen oppvekst og miljø som påvirker hvem som blir ens forbilder. Tenk etter om du selv hadde noen forbilder da du var ung. Hva var det som gjorde den/de til dine forbilder?

Mål og forbilder kan henge tett sammen. Hvis man eksempelvis har en fotballstjerne som forbilde, kan det hende man bruker mye tid på å se ut akkurat som spilleren, bli like god i fotball og ha de samme meningene. Har man heller et forbilde som er opptatt av miljøet, kan man ha et ønske om å gjøre verden til et bedre sted.

Andre forbilder kan være en syltynn modell, eller en person som gjør noe på tvers av loven. Det kan være gode forbilder, men hvis barnet ønsker å se ut som modellen eller gjøre som forbryteren, er det da gode forbilder som barnets egne mål bør defineres ut fra?

Dette er viktige spørsmål som det er fint å snakke videre om hjemme. 

Å sette seg mål

Målet man setter må både være ens eget, og det må være positivt formulert. Man kan gjerne få hjelp av noen andre til å sette det opp, men det må føles riktig for en selv og noe en kan stå inne for og ønske å jobbe mot.

Et mål kan ha mange små delmål. Hvis målet for eksempel er å kunne gangetabellen, så kan hver lille gangetabell være et delmål – og verdt å føle mestring for. 

Det er ikke alltid vi lykkes i å nå våre mål, og de målene vi setter oss kan være for store eller at det ikke passet akkurat der og da. Hvis vi ikke når målene første gang, kan vi lære av det og prøve på nytt. Vi kan altså fortsatt lære og oppnå noe selv om vi ikke når målet. 

Antall mål

Dette er ulikt fra person til person, men det er viktig at målene er realistiske og at det ikke bare krasjer med hverandre. Da vil det kunne føles som nederlag. Opplevd mestring ved å nå målene sine er en viktig del å av å sette seg mål.

Målene kan handle om så og si hva som helst. Det kan være å lage matpakke selv, stå opp uten å bli vekket av en voksen, lære seg gangetabellen, bli sangstjerne eller kanskje bli brannmann når man blir stor. Dette er både kortsiktige mål som kan oppnås innen kort tid, og mer langsiktige som kun kan oppnås når man først blir voksen.

Selv om målet kanskje kan oppleves som en drøm siden det er så lenge til, kan det fortsatt oppleves som like viktig.

Mål gir muligheten til å få oppleve hvordan det er å oppnå noe man har jobbet for. Som sagt kan det også hende at man ikke når målet, bare litt av det eller man finner ut at det var feil mål der og da.

Men, setter man seg ikke mål, så vil man ikke heller få muligheten til å oppleve gleden ved å nå noe man har jobbet for. 

Hva kan dere ha fokus på hjemme?

Å snakke om drømmer og mål kan være fine temaer å snakke om rundt middagsbordet, når man kjører, bil, går tur eller man sitter i sofaen en kveld.

Fortell om egne mål du har oppnådd, drømmer du har realisert eller kanskje fortsatt har i voksen alder.

For å oppnå målene er det viktig med støtte fra de som betyr noe for en. Det kan være familie, venner, skolen eller andre areaner hvor barnet føler seg trygg.

Forslag til hva man kan snakke om:

 • Hva er et mål, og hvorfor kan det være viktig å ha det? 
 • Hva er forskjellen på en drøm og et mål?
 • Hva kan vi bruke drømmene våre til? 
 • Hvordan kan en «drøm» bli virkelighet? 
 • Hva er et kortsiktig mål og et langsiktig mål? 
 • Hvordan føles det å oppnå et mål man har satt seg?
 • Har du noen forbilder?
 • Hva er det du ser i personen/gruppa som er viktig for deg?
 • Er det viktig å ha forbilder?
 • Kan forbildene være med å forme drømmene og målene våre?
Skjermbilde 2021-06-01 kl. 11.35.34.png

Hvilke økter jobbes det med på skolen?

Mange skoler benytter programmene fra MITT VALG i undervisningen, og her får du en oversikt over hvilke økter dette kapittelet inneholder som de jobber med på skolen.

På skolen kommer de til å jobbe med blant annet:

 • Hvordan og hvorfor det er lurt på sette seg egne mål
 • Hvordan takle nederlag
 • Hvordan forstå utfordringer og forandringer som kan dukke opp i tenårene
 • Positive forbilder

Til ettertanke

 • Har du noen forbilder i ditt liv?
 • Hva gjorde at akkurat denne personen/gruppa ble det?
 • Har dere noen felles forbilder i familien?
 • Hvordan snakker dere om forbilder?