01

Kritisk tenkning

Kritisk tenkning

Vi jobber hele livet med å lære å tenke kritisk, ta egne valg og se konsekvenser. Det er viktig å starte med dette tidlig, og samtalene rundt dette er med på å skape reflekterte barn og unge.

Innledning

Alt vi mennesker gjør tilfredsstiller behov hos oss. Hvis vi forstår våre behov, kan vi lettere forstå vår oppførsel og årsakene til de valgene vi tar. Vi tar ikke valg uten grunn. Valgene kan påvirkes av mange faktorer, blant annet verdiene våre. Dessuten motiveres vi av våre behov – eller hva vi tror er våre behov. 

For å forstå hvorfor og hvordan vi velger ulike alternativ når vi tar et valg, må vi bli klare over noen grunnleggende ting; våre egne verdier, hva som er viktig for oss og hvorfor det er så viktig.

For å komme dit, må vi bli kjent med oss selv, våre verdier og hva som påvirker oss. Dette finner vi ut gjennom livet, når vi møter på utfordringer og må ta standpunkt til det vi står i. For å kunne ta valg må vi også kunne tenke kritisk og se konsekvenser for oss selv og for andre. 

Er det alle valg vi kan ta alene enten som barn eller voksen, eller er det noen valg som må tas i samråd med andre? Hvem bestemmer hva man skal spise, om man skal gjøre lekser, dra på trening, hvem man skal være sammen med og så videre? 

Mer om Maslow

Her finner dere mer utfyllende om behovspyramiden.

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide handler om i hvilken rekkefølge våre grunnleggende behov trenger å bli dekket. Her er en kort oversikt. Ved å klikke på "Mer om Maslow", vil du finne mer utfyllende informasjon om hvert punkt.

 1. Behovet for å overleve
 2. Behovet for trygghet
 3. Behovet for å høre til
 4. Behovet for respekt og anseelse
 5. Behovet for vekst og selvrealisering

Hva påvirker valgene våre?

Våre verdier påvirker de valgene vi tar. Hva som er viktig kan påvirkes av ekempelvis kulturelle normer, påvirkning fra venner og media med mer.

Verdivalg og vurderinger kan også formes innenfra, for eksempel gjennom oppdragelse, tidligere opplevelser, smak og interesser.

Noen personlige verdier kan forandres med tiden, slik som musikk- og klessmak, visse vaner og så videre, mens andre mer universielle verdier forblir konstante, slik som ærlighet, rettferdighet, ansvar og medfølelse for andre.

Det kan for eksempel være lettere å ta dårlige matvalg når man sulten, eller si ting man ikke mener når man er trøtt, sint eller utrygg.

Utfallet av valget man står ovenfor er helt ulikt fra valg til valg. Noen valg, som hvilket pålegg man skal ha på brødskiva, kan være enkle, mens det å si fra til noen om noe som er vanskelig kan kreve mer av en. 

Sosiale medier

På skolen jobbes det mye med å være kritisk til både det man hører og det man leser, eller det man får tilsendt og ønsker å sende videre.

Her er det viktig med en kritisk røst, og den voksne generasjonen har her fått tilsnakk fra ungdommen angående det å være ufin i kommentarfelt på nett.

Barn og unge tar etter de voksne. Noen valg tar vi bevisst, andre valg gjøres på refleks og helt ubevisst. Dette med å bli bevisst valgene man tar og hvilke konsekvenser det kan ha, er noe man kan jobbe med hele livet. Vi ønsker å gjøre barn og unge bevisste fra tidlig alder. 

Hva kan dere ha fokus på hjemme?

Det er viktig å ha en åpen dialog rundt dette med valg, konsekvenser, kritisk tenkning og hvorfor vi velger som vi gjør. Temaene er uendelige, men alle med utgangspunkt i hvorfor gjør vi som vi gjør.

Mange voksne i dag har ikke vokst opp med internett selv, og klarer å skille de to verdenene. De unge i dag er på sin side født rett inn i dette, og trenger å stille seg kritisk til bruken.

Forslag til hva man kan snakke om:

 • Hvilke valg tar du i løpet av dagen hjemme, på skolen, på fritiden?
 • Hva er det som påvirker valgene dine? Konsekvenser? Andre mennesker?
 • Er forskjell på et stort og et lite valg?
 • Er det noen valg du ikke får ta selv? Mat, leggetider, skole etc?
 • Hvilke valg får du ta selv?
 • Hvordan påvirker våre behov valgene våre?
 • Hva er det viktigste i livet ditt? Mat, søvn, hvile, fysisk bevegelse. Hva kommer etter det?
 • Hva tenker du på når jeg sier "Tenke først – handle etterpå"?
 • Hva tenker du pm å dele noe på sosiale medier?
 • Er det greit å dele om andre uten å ha fått tillatelse først?
 • Hva tenker du om dette med å kommentere andres innlegg?
Skjermbilde 2021-05-31 kl. 11.47.11.png

Hvilke økter jobbes det med på skolen?

Her får dere en oversikt over hvilke temaer dette kapittelet inneholder som de jobber med på skolen. 

På skolen kommer de til å jobbe med bl.a:

 • Å få en forståelse for hvordan de beslutningene vi tar kan påvirke oss selv og andre
 • Å vurdere konsekvenser av det vi gjør
 • Fordeler og ulemper med sosiale medier

Til ettertanke

 • Hvordan snakker dere om valg hjemme hos dere?
 • Hvilke valg kan barna ta selv, og hvilke trenger de hjelp til?
 • Hva er ditt forhold til sosiale medier og deling av innhold?