01

Utvikling av skolemiljøet

Utvikling av skolemiljøet

Et godt skolemiljø er viktig for at alle skal trives på skolen. Hvordan kan barna og foreldrene være med å utvikle et godt klasse- og skolemiljø?

Man må bli kjent med hverandre

Det er viktig for utviklingen av et godt og inkluderende miljø at elevene lærer hverandre å kjenne på forskjellige måter. For ofte er det slik i en gruppe at det er noen man kjenner godt, og noen men kjenner mindre til. For at elevene skal fungere godt sammen, er det viktig at de blir godt kjent med hverandre. Dette jobbes det mye med på skolen, men det kan også jobbes med på hjemmeplan.

Vennskap er en viktig buffer å ha i livet! Det å ha noen som man kan ta opp både gleder og sorger med. Noen som er der for deg, og noen som man selv kan være der for. Ikke alle synes det er så enkelt å bli kjent med andre, de kan trenge litt hjelp og oppfølging. 

Positive tilbakemeldinger 

I en klasse vil det være som ellers i samfunnet være mange ulike personligheter samlet på et sted. Derfor er det viktig med toleranse og empati for hverandre. Det skal være plass til at alle kan får utvikle seg i sin retning, og få lov til å være akkurat den man er på godt og vondt. Det skal være plass til å få feile og angre på ting man gjør. For å kunne oppleve at det er greit å feile og angre, så må det oppleves å være trygt i klassen. 

Det er godt å få gode tilbakemeldinger, men er også godt å få gi andre gode tilbakemeldinger. Å få positive tilbakemeldinger på det en er god på er med på å øke ens selvfølelse. Dette er en viktig byggesten i ethvert barns psykiske helse. Det at man tenker godt om seg selv og sine evner gjør kanskje at det en ikke er så god på oppleves som mindre ille.

Det er flere trekk som er overførbare. Hva måtte til av trening og øving for å bli god i det man er god på? Kunne det ha skjedd uten øving? Derfor er det å gi barna gode og positive tilbakemeldinger noe en skal gjøre hver dag. For hver dårlige, bør vi gi ti gode!

Alt vi har til felles 

Filmen under her "All that we share" er en dansk reklamefilm med et viktig budskap. Vi har nok mer til felles enn vi ofte tror. Se gjerne filmen for din egen del og som utgangspunkt for en samtale.

Hva kan dere ha fokus på hjemme?

Snakk positivt om andre, og ha fokus på at vi alle er ulike og kommer fra ulike hjem med ulike personligheter og ulike tradisjoner. Invitere gjerne andre med hjem, og snakk gjerne sammen om viktigheten av at alle har noen i livet sitt som de ser på som en venn. Hva med å lage kvelder for barna hvor alle blir invitert? 

Forslag til hva man kan snakke om:

 • Hva har du gjort i dag som er har vært fint for andre?
 • Hva har andre gjort for deg i dag som du satte pris på?
 • Hvilke regler har dere i klassen?
 • Hvilke regler har vi her hjemme? 
 • Er det noen regler som er mer viktig enn andre?
 • Hvordan kan man vite at man kjenner de man går i klasse med? 
 • Hvordan kan man vite hva man har til felles med de andre?
 • Kan det være noe du ikke vet om de andre i klassen som kan være verdt å vite?
 • Hva tenker du at de andre i klassen vet om deg som er viktig å vite?
 • Hvordan kan du bli bedre kjent med de du ikke er sammen med til vanlig?
 • Hvordan kan man vise at man liker noen?
Skjermbilde 2021-05-31 kl. 11.20.45.png

Hvilke økter jobbes det med på skolen?

Mange skoler benytter programmene fra MITT VALG i undervisningen, og her får du en oversikt over hvilke økter dette kapittelet inneholder som de jobber med på skolen. 

På skolen kommer de til å jobbe med blant annet:

 • Ulike aktiviteter som gjør at de blir bedre kjent med hverandre. 
 • Hva de selv tenker er viktig for å skape et godt klasse- og skolemiljø
 • Klasseregler, for å bli enige i klassen om hvordan de vil ha det for at alle skal trives
 • Positive og negative kommentarer
 • Hvilke sosiale ferdigheter som er viktig for å utvikle et godt klassemiljø
 • Hvordan man bygge opp egen og andres selvfølelse

Til ettertanke

 • Hvordan opplever du at klassemiljøet til barnet/barna dine er?
 • Er det noe du tenker at du som forelder/foresatt kan bidra med inn mot et godt klassemiljø?
 • Er det noe du kunne tenke deg å snakke med læreren om?
 • Er det noe du kunne tenke deg å vite mer om?