01

Gaming krever involverte foreldre

Gaming krever involverte foreldre

Gaming blant barn og unge kan være både positivt og negativt, derfor er det viktig at foreldre involverer seg. Få en liten innføring i gaming og arenaens hovedtrekk.

Pengejag og dårlige hensikter

Det snakkes mye om et pengejag innen gaming. Særlig mange eldre gamere er svært negative til en slik utvikling. Og med rette, vil mange andre hevde. Man tilbys tilleggspakker i for eksempel FIFA og i andre spill. Nye funksjoner kan være lokkemiddelet. Og det koster.

«Skins» er et annet eksempel, men også elementer som en kan kjenne igjen fra gambling. Det å dra på casino i spillet kan være et slikt eksempel. Ofte opererer de ulike spillene med en egen valuta enn hva en er vant med. Dette kan forvirre, og omregningen til norske kroner er ikke alltid like enkel.

Det er nok mange som har fått seg uhyggelige overraskelser over hvor mye «skins» eller turen på casino kostet i virkelighetens penger.

Verne om sin anonymitet

Der det er barn og unge på nett, er det også ofte godt voksne som har uedle hensikter og forsøker å innynde seg. Å være seg bevisst sin egen anonymitet er viktig. Det samme når det gjelder å ikke legge igjen personlig informasjon av noe slag. Det finnes aldri en grunn til å utveksle personlig informasjon i et spill.

Tren med Medietilsynet

Medietilsynet har utviklet et spill, Stjernekolonien, beregnet for barn i alderen 6-9 år. I dette spillet kan barn sammen med foreldre få trening i hvordan håndtere ulike utfordringer og dilemmaer de kan møte på når de spiller.

Spillingens funksjon

Spilling er både en morsom oppslukende, sosial og lærerik aktivitet, men det kan også være en flukt når omstendighetene blir vanskelig.

Kan det at barnet eller ungdommen bruker mye tid på spilling handle om andre vanskeligheter? Er spillingen årsaken til at barnet eller ungdommen ikke går på skolen? Det kan være at problemet egentlig ligger et annet sted, og at spillingen blir en mulighet en har for å flykte fra alt det vanskelige?

Fremfor å utrope spillingen til årsak, må en som forelder også undersøke omstendighetene rundt. Det kan handle om mobbing eller trakassering. Da trenger en i så fall å gjøre noe med dette, helst i samarbeid med skolen.

Gaming er også sport

Mange lag og foreninger driver e-sport lag i tillegg til vanlige, tradisjonelle aktiviteter. Under mottoet «En plass for alle», har Drammens Ballkubb et eget e-sport lag, Drammen BK E-sport. De har en egen Facebook-side, hvor man lese seg opp på blant annet hvilke spill de spiller og om e-sportturneringer.  

Vi i MITT VALG tok turen til Drammen for å lære litt om e-sport, samt å få et lite innblikk i hva de holder på med.

Det kan for mange være vanskelig å se for seg at spilling kan ha noe med sport å gjøre, men dersom en ser nøyere på hva som kreves av en god e-sportutøver, så er ikke det så ulikt av hva en vil si om en idrettsutøver. Foruten selve aktiviteten er det fokus på fysisk aktivitet, sunt kosthold og god søvn.

Dette bryter kanskje litt med hva vi vanligvis forbinder med gaming, men det er ikke så merkelig når vi vet at de spiller turneringer som krever konsentrasjon, utholdenhet, fokus og samarbeid innad i laget.

På Drammens BK E-sport sin facebook side er det også linker til andre e-sportlag.

Nyttige lenker

Til ettertanke

  • Har du egne negative erfaringer med gaming eller annen nettbasert aktivitet?
  • Hva gjør at du vurderer dem som negative?
  • Hvordan vil du bruke det med tanke på eget barn?
  • Tror du at ditt barn kan ha noen negative erfaringer?
  • Hvordan kan du finne det ut?