05

Psykisk helse hos barn og unge

De fem veiene

Arne Holte snakker om at psykisk helsefremmende arbeid forutsetter at man jobber mot noen målsettinger som er sentrale for den enkeltes psykiske helse. Dette gjelder barnehager, skoler, arbeidsplasser og også i alle andre sammenhenger hvor barn er involvert. Familien og idretten er en naturlig del av dette.

Innledning

De fem veiene for å oppnå en god psykisk helse er sentrale for å oppfylle syv sentrale psykisk helsefremmende målsettinger. Arne Holte omtaler disse som de syv psykiske helserettighetene. De er ikke rettigheter i juridisk forstand, men i psykologisk forstand.

I filmen vil du kunne høre Arne Holte forklare sammenhengene mer grundig. 

De fem veiene

De fem veiene Arne Holte snakker om er oppsummert:

1. Å knytte bånd

Med menneskene omkring oss. Med familie, venner, kolleger og naboer. Hjemme, på jobb, i barnehagen, på skolen og i nærmiljøet.

En kan tenke på disse båndene som hjørnestenene i livene våre og at det derfor er viktig å invester tid og omtanke i å utvikle dem. Sosiale bånd gir støtte, hygge, glede og er med på å berike hver eneste dag. Slik er det også for barn. Foreldre er tilretteleggere for at barn skal kunne knytte bånd både på de arenaene de er og i nærmiljøet. Gjennom å la barna få ha være sammen med andre barn. både i barnehage og skole og å gjøre sitt ytterste for at man skal få være sammen med andre på fritid, legger man et godt grunnlag for at barn skal kunne knytte bånd. 

2. Å være aktive

Å gå ut, ta a en tur i hagen, i parken eller i skogen. Finn frem skiene, joggeskoene, ryggsekken, eller sykkelen. Ta ut båten. Spill et spill. Dans.

Trening gir gode følelser, men viktigst er det å finne en fysisk aktivitet som en har glede av og som passer  form, utholdenhet og interesse. Slik er det også med barn. De trenger å være ute og aktive. Når de er ute og aktive er også sannsynligheten for å møte andre stor. Det er ofte lettere å knytte bånd med de en har en delt interesse med.  

3. Å være oppmerksom

Å være tilstede, være nysgjerrig og å legge merke til noe vakkert. Se det for det uvanlige. En spesiell form på et tre eller et hus som har en utforming utenom det vanlige.  

Det å være oppmerksom på verden omkring deg og på hva du føler her og nå. Det fine med barn er at når de er små så har de et bredt oppmerksomhetsfelt. De får med seg detaljer som kanskje ikke voksne og eldre barn får med seg. Å gjøre barn oppmerksomme på omgivelsene rundt seg og å utforske det særegne og det spesielle kan være like morsomt som å gå på museum, konserter eller teater.

4. Å fortsette å lære

Prøv noe nytt. Gjenoppdag en gammel hobby eller interesse. Meld deg på et kurs. Påta deg en ny oppgave i klubben, på jobben, i nærmiljøet eller hjemme. Reparer en sykkel. Oppdag en ny forfatter eller en ny musikksjanger. Prøv en ny oppskrift eller lær å spille et instrument. Sett deg et mål som du vil ha glede av å oppnå.

Å lære nye ting gir en følelse av mestring, men kan også være morsomt i seg selv.  Slik er det også for barn. Gjennom mestringsopplevelser lærer barn noe viktig om seg selv og sine muligheter. Selv det å ikke få det til kan utnyttes i denne sammenheng; de lærer noe om hvordan det ikke skal gjøres og å ikke gi seg så lett. Barn vil kunne ha nytte av å øke sin bevissthet rundt hvordan de lærer. Hvordan lærte du deg det å gå på ski? Hvordan lærte du å få fart på huska? Hva ble du fortalt du skulle gjøre? Slike spørsmål hjelper barnet med å komme i gang med egen refleksjon.

5. Å gi noe til andre

Gjør noe hyggelig for en venn eller en fremmed. Vis noen takknemlighet. Smil. Bidra med tiden og iveren din. Gi en hjelpende hånd. Glede smitter.

Å se hvordan du selv og din glede henger sammen med andres glede er viktig. Det gir større glede og skaper fellesskap. Det er mye foreldre kan gjøre for å vise at en setter pris på sine barn. Og barn er mottakelig for både små og store overraskelser og påskjønnelser. Slik må man som forelder også være. Barn vil også ha ønske om å gi. Både gjennom små og store opptredener, men også gjennom å ta initiativ i forhold til venner og bekjente. Det kan være at man som forelder ikke får være like delaktige i det som skjer når de blir eldre, men det vil likevel være viktig at vi er støttende. Som tiden går; mer og mer i bakgrunnen.

Rådet for psykisk helse har laget en liten film som omhandler de fem veiene, men i en litt annen form: