01

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft

De digitale mulighetene er nærmest ubegrensede sett fra barn og unges perspektiv, men det trengs større bevissthet rundt hvordan de bruker disse mulighetene.

Digital dømmekraft

De fleste føler seg ikke påkledd uten et eller annet digitalt hjelpemiddel. Slik er det også med ungdom. De lever store deler av livet sitt digitalt. I kapitlet handler det om å bevisstgjøre både på bruk og misbruk, og hvilke konsekvenser det kan få. Hjelpemidler trenger å forbli hjelpemidler.

Hva kan dere ha fokus på hjemme?

Når en skal ta opp noen av temaene hjemme, så vil det være lurt å ta utgangspunkt i hva som er blitt tatt opp på skolen. Det er nok ikke alltid like enkelt å fortelle foreldrene på oppfordring hva en har holdt på med på skolen. Der vil nok mange ungdommer være nokså ulike. Hvilken måte en spør på kan også være avgjørende for responsen. Det klassiske "Hva har dere lært i dag, da?", er ikke alltid like forløsende. 

Den informasjonen en som forelder har om hvordan det jobbes med Mitt Valg på skolen bør inneholde både hvilke kapitler man holder på med samt hvilke økter en har fokus på til hvilken tid på året. På den måten blir det enklere for foreldre å også ta "riktig" utgangspunkt. Den informasjonen en har skal ikke komme overraskende på ungdommen. Det er viktig at de i utgangspunktet vet at du vet hva de holder på med. 

Dømmekraft

Det kan høres rart ut å begynne et kapittel om digital dømmekraft med en undervisningsøkt om "Internett - fordeler og ulemper". For mange har det ikke vært en tid uten internett, eller sosiale medier og mobiltelefoner. En skal ikke dvele for lenge ved det, men heller reflektere over om det å møtes og ha tilgang til internett på noen måte har  gjort noe med hvordan vi er mot andre? Og i forlengelsen av det;

 • Er vi annerledes når vi møter og er sammen med andre på et digitalt medie enn når vi er ansikt - til ansikt med folk? Hvordan da?
 • Kan vi bruke  ansikt - til ansikt måten digitalt? Kan vi bruke den digitale måten ansikt - til ansikt? Hva gjør at du tenker slik? 
 • Hva kan være fordelen med å bruke ansikt til ansdikt metoden også på nett?

Å dele

Deling av personalia og bilder er noe vi helst ikke ønsker at ungdommen skal gjøre. Å være seg bevisst sin egen film - og bildedeling er en god start. Spør du alltid de du publiserer på Facebook eller Twitter?

Her er noen råd fra barn og unge til foreldre om deling og bruk av nett:

 • Sett dere inn i hvilke tjenester vi bruker, og bruk de samme tjenestene som oss.
 • Vær oppdatert på aldersgrenser.
 • Lær oss å være kritisk til hvem vi legger til, og spør om oss hvem vi følger.
 • Fortell oss hvorfor det ikke er lurt å dele nakenbilder.
 • Sjekk profilene våre, men ikke overvåk oss. Følg opp og bry dere, men ikke for mye.
 • Spør oss før du deler bilder av oss og tagger oss i sosiale medier.
 • Vær et godt forbilde (kilde: reddbarna.no)

Vi i MITT VALG har laget et par filmer som omhandler gaming. Du kan se dem her:

Trakassering og kroppspress

Trakassering og kroppspress er noe som i større grad er tematisert som følge av nettbruk. Sosiale medier kan sies å være bedre egnet for trakassering en ansikt til ansikt dialog fordi en ikke umiddelbart trenger å forholde seg til den andres reaksjoner. Det kan gjøre at terskelen blir lavere. En del av dette omhandler selvfølgelig det å dele uheldige bilder av hverandre. Prosessen med å fjerne slike slikt er ofte omstendelig og lang. Mye skade kan skje da det spres raskt.

Vi må være oppmerksomme på at barn og unge også utsettes for idealer på kropp og utseende de kanskje ikke aner konsekvensen av. Hva som ligger bak mye av det de presenteres for på for eksempel TikTok av operasjoner er sjelden en del av bildet. Å stadig bruke anledninger til å fortelle dem at de er bra som de er, men samtidig følge med, i tråd med rådene fra barn og unge over, kan være gode vaner å etablere. 

Til ettertanke

 • Hvordan vil du si du snakker med andre på nett?
 • Hvordan snakker dere om nettbruk hjemme?
 • Snakker dere med andre foreldre om nettbruk?
 • Hva skal til for at du tar opp temaet med de andre foreldrene i klassen?