02

Psykisk helse

God psykisk helse

Vi har alle en god forståelse av hva som ligger i det å ha en god fysisk helse. Vi skal nå se litt nærmere på hva vi legger i psykisk helse.

Derfor fokuserer vi på psykisk helse

I dette kapitlet vil det bli snakket mye om psykisk helse. Psykisk helse er også navnet på flere tjenester som tilbys barn, unge og voksne både i kommunene men også på spesialistnivå, men i dette kapitlet så er det den psykiske helsen vi skal snakke om. 

Helse kan sies å være vår evne til både å tilpasse oss og til å kontrollere / regulere oss selv.  Det er nokså vanlig å legge til ordet "god" for å understreke verdien av betydningen i definisjonen. Nå vet jo alle at den psykisk helsen på ulikt vis kan svikte, men i MITT VALG er vi opptatt av det som gjør at den fungerer godt. Det gjør den når man for eksempel kan realisere sine muligheter, og håndtere normale stresssituasjoner. 

Psykisk helse er også vektlagt i  læreplanens overordnede del. Det er  fastsatt at det skal jobbes med det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" i alle fag. Det vil si at alle som jobber i skolen skal være med å gi elevene kompetanse som fremmer den psykisk helsen, og kompetanse som gir dem muligheter til å ta ansvarlige livsvalg i alle fag (Udir, 2019). 

Vi vet at psykiske plager er landets største helseutfordring, og at hvert sjette barn, det vil si opptil fem elever i hver skoleklasse, har så store plager at det forstyrrer deres daglige fungering  (Statped, 2019). Dette ønsker både Stortinget, skolen og MITT VALG å gjøre noe med. 

MITT VALG har laget økter til barna hvor de får trene på nettopp dette. Det å utvikle kompetanse som fremmer en god psykisk helse og det å ta gode valg på egne vegne, men også se konsekvenser av andre sine valg.

God psykisk helse i praksis

Under ser dere Arne Holte fortelle om hva en god psykisk helse innebærer i praksis. Denne filmen gir nødvendige forkunnskap til å kunne reflektere rundt temaet. Dere som foreldre må også gjerne se denne filmen for å ha forkunnskap til å snakke om temaet hjemme.

Viste du at?

Arne Holte er helsepsykologiprofessor og har blant annet vært assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Han jobber nå med å holde foredrag, og bistår som konsulent både i nasjonale og internasjonale organisasjoner i å utvikle barnehager, skoler, arbeidsplasser og kommuner til å bli helsefremmende organisasjoner.

God psykisk helse

Målet vårt er ha fokus på  hva som er de viktigste kildene til å bygge den psykisk helsen hos barn og unge. Vi tar utgangspunkt i professor Arne Holte (2020) sin definisjon av hva som kjennetegner en god psykisk helse:

God psykisk helse vil si å ha evnen til å:

 • regulere følelser
 • tenke fornuftig
 • styre adferden sin
 • mestre sosial omgang med andre

Da vi snakket om Sosial og Emosjonell læring, var vi innom disse fem områdene. Vi så da at barn er født sosiale og med evne til kommunikasjon. Det å bruke disse evnene i praksis må trenes. På den måten kan vi bygge den psykisk helsen, og bidra til å redusere utviklingen av  vansker og problemer og i siste instans lidelser som depresjon, angst og spiseforstyrrelser.

Hva kan dere gjøre hjemme?

Dere vil under hver økt finne tips og forslag til hva dere kan gjøre eller snakke om hjemme. Mange synes det er lettere å snakke sammen når man gjør noe, som eksemelvis når man lager mat sammen, går tur eller kjører bil. Da slipper man å se hverandre rett i øynene, og samtalen kan gå lettere. Når man gjør noe sammen så er man både fysisk sammen og skaper gode bånd, samtidig som man kan ha gode samtaler og bli enda bedre kjent med hverandre. 

 • Hør med barna om hva de har snakket om på skolen, og fortsett samtalen der.
 • Snakk sammen om hva dere kan gjøre for at alle i familien skal ha det bra.
 • Hva liker dere å gjøre hver for dere og som familie? Liker for eksempel alle å spille spill, lage mat, gå på tur eller danse?
 • Når dere gjør en ting som kun én liker, hvordan kan man gjøre det så alle blir fornøyde? Er det noe dere kunne tenke dere å prøve av nye aktiviteter for alle som dere ikke har prøvd ennå?

Til ettertanke

 • Hvordan synes du det var å se denne filmsnutten?
 • Hvordan snakker dere om dette temaet hjemme?
 • Hva tenker du ligger i "normale stressituasjoner"? 
 • Hvordan er du på å håndtere stressituasjoner?
 • Hva tenker du det vil si å ha en god psykisk helse?