01

Et godt miljø

Invitasjoner

Det kan være vanskelig å vite hvem man skal invitere i en bursdag. Her får du noen tips og råd, og du får også noen tanker om hvor stor makt en invitasjon kan ha.

Innledning

 Makten i en bursdagsinvitasjon er stor. Hvem man skal invitere i bursdag er et tema som ofte tas opp blant foreldre, i barnehagen og på skolen. Man tar det opp fordi det ikke finnes et fasitsvar på det, men det er viktig å finne en løsning som passer både for barnet ditt og for barna i omgangskretsen til barnet.

Hvem bestemmer?

Hvorfor skal ikke mitt barn få bestemme selv hvem det skal ha i bursdagen sin? Er det barnehagen eller skolen som bestemmer? Skal andre foreldrene få mene hva som er riktig for mitt barn? Hva skal vi gjøre i bursdagen? Skal andre foreldre være med? Hva om det blir kaos? Det er mange spørsmål som går igjennom hodet når man som forelder skal finne ut hvordan en bursdag skal gjennomføres. Noen kan oppleve det om inngripende at andre skal mene noe sitt barn sin bursdagsfeiring. Det handler ikke om at andre skal bestemme, men at man blir enige om felles retningslinjer så barna vet hvordan det fungerer i deres barnehage eller på deres skole. Så de kan føle seg trygge på hvem de skal be, og hvilke bursdager de selv skal gå i. Barna kan være like opptatt av hvem som blir invitert, som hva de skal gjøre i bursdagen. 

Tips til invitasjoner finner du her

Inkluderingstanken

Det kan være vanskelig for barn å ta hele perspektivet på hva en bursdagsinvitasjon kan føre til. Hvis barnet selv får invitere, kan det føre til at noen blir eksludert. De kan feks eksludere noen barn fordi de synes de lager mye støy, og ikke klarer å følge de vanlige normene i bursdagen. Disse barna som lett kan bli oversett, hvem har ansvaret for at de inviteres og inkluderes? Skal disse barna få en mulighet til å bli en del av fellesskapet, så er de nødt til å bli inkludert. Alle barn har rett til å føle et fellesskap og en inkludering vil gagne alle, både i barndommen, men også senere i det voksne liv. Dette er et felles ansvar som alle i barnets liv må være med å ta. Foreldre, de som jobber i barnehage og skole, idrettslag etc. Her er en film fra «Voksne skaper vennskap sammen» som handler om makten i en bursdagsinvitasjon. Den er fin som utgangspunkt for en samtale med barn og andre foreldre. 

Hvem har ansvaret?

Helsedirektoratet har vært med på å lage en stor rapport om livskvaliteten blant den norske befolkningen for de over 18 år. I rapporten kommer det frem at livskvaliteten er lavere blant de som føler seg ensomme og ikke har et nettverk rundt seg. Her kan vi fra barna er små, lære de å inkludere og verdsette hverandre. Foreldrene har hovedansvaret for sine barn, men igjennom samarbeid med barnehage, skole og andre foreldre kan man finne gode løsninger som passer for alle. Det finnes idrettslag som har besluttet å ikke ha trening den dagen noen har bursdag, for at barnet skal ha mulighet til å ha bursdagsfeiring. Det viktigste er at barn føler seg inkludert og som en del av fellesskapet. Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn.

Styrke foreldrenes tro

Mang en barnehageansatt eller lærer har fått høre fra foreldrene at de ikke kan forstå hvordan de klarer å ha en hel avdeling eller klasse en hel dag, når de selv synes det er utfordrende å ha alle sammen bare noen timer i en bursdag.  Bursdag er ment å skulle være hyggelig for alle, men kan ende opp i mye stress og lite hyggelige opplevelser hvis ikke rammene er gode nok.

Barn vet hva som forventes i barnehagen og skolen, mens de kan tenke at i en bursdag er det fri slipp og man gjør som man vil. Hvis man som forelder gruer seg til å holde en barnebursdag, vit at du ikke er alene. Det kan være lurt å tenke igjennom hva som er viktigst i bursdagen. Er det at alle inviterte kommer? At kaken og maten er perfekt, eller bare at barna koser seg?

Tips!

  • Ta regi på bursdagsinvitasjoner, og sørg for at alle blir inkludert. Hvis dere synes det blir for mye å invitere hele klassen, kan dere for eksempel invitere bare guttene eller bare jentene.
  • Følg opp invitasjoner med en tekstmelding eller epost til foreldrene, som forteller at invitasjoner er delt ut og ønskes besvart innen en gitt frist.
  • Dersom et barn har spesielle behov, eller er utfordrende, kan du alliere deg med foreldrene til barnet og invitere dem med på feiringen.
  • Snakk med barnet ditt om hvordan det kan oppleves å være den ene som ikke blir bedt i en bursdag, eller hvis ingen kommer i din egen bursdag.
  • Våg å ta kontakt med andre foreldre dersom noen blir utelatt.

 

Referanser

Fra brukerundersøkelsen om livskvalitet:

http://www.forebygging.no/Global/livskvalitetinorge2020.pdf 

(s.45-49)