01

Et godt miljø

Invitasjoner

Det kan være vanskelig å vite hvem man skal invitere i en bursdag. Her får du noen tips og råd, og du får også noen tanker om hvor stor makt en invitasjon kan ha.

Innledning

 Makten i en bursdagsinvitasjon er stor. Hvem man skal invitere i bursdag er et tema som ofte tas opp blant foreldre, i barnehagen og på skolen. Man tar det opp fordi det ikke finnes et fasitsvar på det, men det er viktig å finne en løsning som passer både for barnet ditt og for barna i omgangskretsen til barnet.

Hvem bestemmer?

Hvorfor skal ikke mitt barn få bestemme selv hvem det skal ha i bursdagen sin? Er det barnehagen eller skolen som bestemmer? Skal andre foreldrene få mene hva som er riktig for mitt barn? Hva skal vi gjøre i bursdagen? Skal andre foreldre være med? Hva om det blir kaos? Det er mange spørsmål som går igjennom hodet når man som forelder skal finne ut hvordan en bursdag skal gjennomføres. Noen kan oppleve det om inngripende at andre skal mene noe sitt barn sin bursdagsfeiring. Det handler ikke om at andre skal bestemme, men at man blir enige om felles retningslinjer så barna vet hvordan det fungerer i deres barnehage eller på deres skole. Dette handler om trygghet.

Tips til invitasjoner finner du her

Inkluderingstanken

Inkludering er nøkkelen til fellesskap, og det å være en del av et fellesskap betyr tillit, tilhørighet, vennskap og trivsel. Uten en inkluderende holdning hos foreldrene vil man kanskje ikke nå målet om at alle barn skal få oppleve at de er betydningsfull personer for fellesskapet. Uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn.

Alle barn har rett til å føle et fellesskap og en inkludering vil gagne alle, både i barndommen, men også senere i det voksne liv. Dette er et felles ansvar som alle i barnets liv må være med å ta. Foreldre, de som jobber i barnehage og skole, idrettslag etc. Her er en film fra «Voksne skaper vennskap sammen» som handler om makten i en bursdagsinvitasjon. Den er fin som utgangspunkt for en samtale med barn og andre foreldre. 

Tips!

  • Ta regi på bursdagsinvitasjoner, og sørg for at alle blir inkludert. Hvis dere synes det blir for mye å invitere hele klassen, kan dere for eksempel invitere bare guttene eller bare jentene.
  • Følg opp invitasjoner med en tekstmelding eller epost til foreldrene, som forteller at invitasjoner er delt ut og ønskes besvart innen en gitt frist.
  • Dersom et barn har spesielle behov, eller er utfordrende, kan du alliere deg med foreldrene til barnet og invitere dem med på feiringen.
  • Snakk med barnet ditt om hvordan det kan oppleves å være den ene som ikke blir bedt i en bursdag, eller hvis ingen kommer i din egen bursdag.
  • Våg å ta kontakt med andre foreldre dersom noen blir utelatt.

 

Refleksjon

  1. Har du noen tanker rundt hvem og hvordan man skal invitere?
  2. Hvordan reagerer du om ditt barn ikke blir invitert i en bursdag du trodde det skulle bli invitert til?
  3. Hvem tenker du har anvsaret for hvem man inviterer?
  4. Hvordan få alle til å føle seg inkludert?

Referanser

Fra brukerundersøkelsen om livskvalitet:

http://www.forebygging.no/Global/livskvalitetinorge2020.pdf 

(s.45-49)