01

En god start og gode overganger

En god barnehagestart

En god barnehagestart er viktig og betyr mye for barn, foreldre og de ansatte i barnehagen. Det er viktig med en tilvenningsperiode som gir barnet positive opplevelser og som skjer i tett dialog og samarbeid mellom foreldre og ansatte. Det legger et godt grunnlag for barnets trygghet og trivsel i barnehagen.

Snakk om, eller tenk etter

  • Hvilke tanker har du om at barnet ditt skal begynne i barnehagen?
  • Hva tenker du at du kan bidra med i oppstarten?

Før barnet ditt begynner i barnehagen

Ta barnet med på turer til barnehagen utenom åpningstiden. Der kan dere leke på barnehagens uteområde, spise matpakke og gjøre dere kjent.

Kontakt gjerne barnehagen og spør om de har anledning til å ta imot et besøk av dere også i åpningstiden.

Informasjon og samarbeid

Å dele informasjon i forbindelse med oppstarten er viktig for å bli godt kjent, og det øker også følelsen av trygghet hos barn og voksne. Et godt samarbeid mellom de voksne gjennom gode samtaler og daglig deling av informasjon bidrar til barnets trygghet, trivsel og utvikling.

Tilvenning

De første dagene skal barnet ditt bli kjent med og knytte seg til nye barn og voksne. Denne prosessen kan ta tid og det er viktig å la barnet selv bestemme tempoet.

Det er helt normalt at barnet ditt er lei seg og gråter når du skal gå fra det de første gangene. Men, det går over. Vis at du forstår, gi trøst og medfølelse og si for eksempel: «Jeg forstår at du er lei deg og aller helst vil være sammen med meg. Men nå må jeg på jobb, og Anne er her og vil passe på deg».

Barnehageansatte vil, gjennom gode rutiner og en støttende væremåte, sikre at barnet ditt får en trygg og god start i barnehagen.

I Rammeplan for barnehagen blir god start i barnehagen vektlagt. Ifølge planen skal barnehagen i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen:

Fra Rammeplan for barnehagene:

«Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.»

Trygghet

Trygghet er en forutsetning for all utvikling, lek og læring. I barnehagen skal barn føle trygghet og tilhørighet. Der skal de erfare at de er en del av et miljø som preges av gode sosiale relasjoner med andre barn og voksne.

Dersom foreldrene viser at de er trygge på barnehagen og at de har tillit til de ansatte, påvirker dette barnets opplevelse av barnehagen positivt.

Det kan føles trygt for barnet å ha med seg noe hjemmefra som trøster. Det kan være smokken, en bamse, eller noe du som foreldre vet kan gi barnet en følelse av trygghet.

Gjør det samme hver dag, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Barnet trenger tid på å erfare at når foreldrene går, så kommer de tilbake.

Hvor lenge du skal være borte avtales på forhånd, men etter et par dager kan det kan være smart å være så lenge borte at barnet både har rukket å spise, sove og leke.

Ikke vær redd for å ringe barnehagen og spør hvordan det går. Mange barnehager har også som rutine å ringe foreldrene etter en stund for å fortelle hvordan barnet har det i barnehagen. Vær derfor alltid tilgjengelig, slik at barnehagen lett kan komme i kontakt med deg.

Referanser

Utdanningsdirektoratet (2020) Når barnet begynner i barnehagen. Hentet den 10.09.2020 fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/overganger/begynne-i-barnehage/