01

Psykisk helse

God psykisk helse

Alle barn har rett til å ha en god psykisk helse, og vi skal her gå igjennom med dere de "syv psykiske helserettighetene" til Arne Holte som de jobber med på skolen.

Landets største helseutfordring

I læreplanens overordnede del i skolen er det fastsatt at det skal jobbes med det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" i alle fag. Det vil si at alle som jobber i skolen skal være med å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse, og kompetanse som gir dem muligheter til å ta ansvarlige livsvalg i alle fag (Udir, 2019). 

Vi vet at psykiske lidelser er landets største helseutfordring og at hvert sjette barn, det vil si opptil fem elever i hver skoleklasse, har så store psykiske plager at det forstyrrer deres daglige fungering på skolen (Statped, 2019). Dette ønsker både Stortinget, skolen og MITT VALG å gjøre noe med. 

MITT VALG har laget økter til barna hvor de får trene på nettopp dette. Det å utvikle kompetanse som fremmer en god psykisk helse og det å ta gode valg på egne vegne, men også se konsekvenser av andre sine valg.

Innføring i verdien av god psykisk helse

Under ser dere Arne Holte fortelle om hva en god psykisk helse er. Denne filmen har ikke barna sett på skolen, men lærerne har sett den for å ha forkunnskap til å snakke om temaet. Så dere som voksne må også gjerne se denne filmen for å ha forkunnskap til å snakke om dette temaet, og for å reflektere over eget liv.

God psykisk helse

Målet vårt er ikke å ha fokus på psykiske lidelser, men på hva som er de viktigste kildene til å bygge en god psykisk helse hos barn. Vi tar utgangspunkt i professor Arne Holte (2020) sin definisjon av hva som kjennetegner en god psykisk helse:

God psykisk helse vil si å ha evnen til å:

 • regulere følelser
 • tenke fornuftig
 • styre adferden sin
 • mestre sosial omgang med andre

Arne Holte er helsepsykologiprofessor og har bl.a vært assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Han jobber nå med å holde foredrag og bistår som konsulent både i nasjonale og internasjonale organisasjoner i å utvikle barnehager, skoler, arbeidsplasser og kommuner til å bli helsefremmende organisasjoner.

Siden ingen er født med disse evnene, må trenes på gjennom hele livet, og det er viktig å starte i ung alder. På den måten kan vi redusere utviklingen av psykiske lidelser som depresjon, angst og spiseforstyrrelser.

Dere vil fine åtte ulike filmer fra Arne Holte under kapittelet om "God psykisk helse".

Hva kan dere gjøre hjemme?

Dere vil under hver økt finne tips og forslag til hva dere kan gjøre eller snakke om hjemme samtidig som barna jobber med dette temaet på skolen. Mange synes det er lettere å snakke sammen når man gjør noe. Eksempler på dette er når man lager mat sammen, går tur eller kjører bil.

Da slipper man å se hverandre rett i øynene og samtalen kan gå lettere. Når man gjør noe sammen så er man både fysisk sammen og skaper et godt bånd, samtidig som man kan ha gode samtaler og bli bedre kjent med hverandre. 

 • Hør med barna om hva de har snakket med på skolen, og fortsett samtalen der.
 • Snakk sammen om hjemme hva dere kan gjøre for at alle i familien skal ha det bra.
 • Hvilke ulikheter har dere når det er ting dere liker å gjøre? Liker feks alle å spille spill, lage mat, gå på tur eller danse?
 • Når dere gjør en ting som kun den ene liker, hvordan skal man gjøre det så alle blir fornøyde?

Til ettertanke

 • Hvordan synes du det var å se denne filmsnutten?
 • Hvordan snakker dere om dette temaet hjemme?
 • Hvordan tenker du om din egen psykiske helse? 
 • Hva tenker du det vil si å ha en god psykisk helse?