02

Psykisk helse

Identitet og selvrespekt

Identitet handler om å finne ut hvem man er. Hvem man er over tid. Selvrespekt er det å vite at man er noe verdt, både i egne og andres øyne. 

Å vite at du er noe verdt

Som beskrevet i første del i innledningen, så vil disse øktene være en del av de "Syv psykiske helserettighetene". Psykisk helserettighet #1 handler om identitet og selvrespekt - følelsen av at du er noen og at du er noe verdt (Holte, 2020).

Vi er ikke født med en ferdig formet identitet eller selvrespekt. Derfor må spesielt barn og unge få muligheten til å utvikle begge deler. Målet er at de får en følelse av å bli respektert og verdsatt for den de er. Vi som voksne bidrar til god psykisk helse ved at vi lar barn få utvikle disse evnene og følelsene. 

Under punktet om "psykisk helse som virker" vs "svikter" vil dere finne setninger som er enklere for barn å forstå enn ordene som vi bruker til dere voksne. Så når du skal forklare eksempelvis "Identitet og selvrespekt" for små barn, så kan de ordene enten erstatte eller brukes som forklaring. 

Identitet og selvrespekt

Det som gjør meg forskjellig fra andre er det som er meg, og som gjør meg spesiell. Dette er et viktig punkt å fremme hos barn og unge som er opptatt av å være som alle andre. Hvem er man egentlig selv? 

På skolen kan det være skolen eller vennegjengen som gir oss identitet. De vi føler oss en del av og identifiserer oss med. Hjemme kan det være kjernefamilien eller andre i familien. Oppover i ungdomstiden er det mange som tester ut både grenser og det med å finne ut hvem man er ved å prøve ut både ulike klesstiler og hårfrisyrer, og tester ut hva man mener. 

Man kan hente identitet fra nesten hvor som helst. Man kan eksempelvis identifisere seg med alle på skolen som har grønt hår, liker hunder eller driver med fotball.

Ordliste fra videoen

 • identitet
 • selvrespekt
 • kritisk fase
 • roller
 • opposisjon
 • utprøving
 • erfaringsgrunnlag

Psykiske helsa virker vs svikter

Arne Holte snakker om hvordan man kan oppleve hvordan den psykiske helsa virker vs når det svikter. Dette er setninger som kan være enklerere for barn og unge å forstå, for det er ord de forstår. Da kan det oppleves som dette når det er snakk om "Identitet og selvrespekt":

 • Jeg vet hvem jeg er, ikke fantastisk, men god nok
 • Jeg er ingenting, jeg er ingenting verd

Hva kan dere gjøre hjemme?

Nedenfor finner du tips og forslag til hva dere kan gjøre eller snakke om hjemme. Mange synes det er lettere å snakke sammen når man gjør noe, som å lage mat sammen, gå tur eller kjøre bil. Da slipper man å se hverandre rett i øynene og samtalen kan gå lettere. Når man gjør noe sammen, så er man både fysisk sammen og skaper et godt bånd, samtidig som man kan ha gode samtaler og bli bedre kjent med hverandre. 

 • Snakk sammen om hva de har snakket om på skolen og fortsette samtalen der?
 • Hva er det som er likt og ulikt med alle i familien?
  • Det som er likt er med å bygge fellesskap, og det som er ulikt er med på å bygge hva som er spesielt med den hver og en.
 • Klarer dere å finne fem ting som er likt hos dere, og to-tre ting som bare gjelder den ene?

Til ettertanke

 • Hvordan vet man at man er verdt noe?
 • Måler man sin egen verdi igjennom andre? Eller hvordan gjør man det?
 • Hvor er det du som voksen måler din egenverdi?
 • Når og hvordan vet man hvem man er?
 • Hvordan snakker dere hjemme om dette med å være seg selv?
 • Hva vil det si å være seg selv?
 • Hva ville du sagt om barnet ditt kom hjem med grønt hår etter å ha vært hos vennen sin og farget det uten å spørre om tillatelse?
 • Hva trigger det i deg når barnet ditt utvikler seg annerledes enn du kanskje hadde tenkt?