03

Psykisk helse

Mening i livet

Hva er det som gir mening i livet vårt? Handler det om status, om hva du kan, eller rett og slett om å være en del av noe større enn seg selv?

Å tilhøre noe større

Følelsen av å tilhøre noe som er større enn seg selv, at man er en del av en gruppe som gjør livet meningsfullt bidrar til god psykisk helse. Det samme gjør følelsen av at noen trenger deg, og at man betyr noe for andre. Derfor kan disse følelsene være essensielle for å finne meningen med livet (Holte, 2020).

Dette kan høres stort ut, men muligheten for å finne meningen med livet befinner seg ofte nærmere enn du tror. Gruppa som er «større enn deg selv» trenger nemlig ikke være stor i seg selv. Den kan for eksempel være familien, klassen, skolen, idrettslaget, kirken, speideren, teatergruppa eller fadderbarnet i et fattig land.

Meningen i livet

Når føler man at man er del av noe som er større enn seg selv? For deg som voksen kan dette dreie seg om jobben din, familen din, koret du synger i på kvelden eller kanskje fotballaget du spiller i som er for voksne. De andre er avhengig av din innsats for at det skal utgjøre et kor, et fotballag eller at jobben skal gå rundt på grunn av din innsats.  

Det samme gjelder for barn og unge. At de skal oppleve at klassen ikke er den samme om de ikke er der. For at barn og unge skal vite at deres tilstedeværelse er viktig enten det i klassen, i venneflokken, i familien eller på trening er det viktig at det blir sagt og vist av de andre. Snakke om det når alle er tilstede og hva som skjer når noen er borte. Dynamikken endres. Og at når man er borte, så er det noe som mangler. 

Alle barna er unike, har hver sin rolle og tilsammen så utgjør de en del av gruppa de er en del av.

Film om "Meningen i livet"

Her er filmen hvor Arne Holte snakker om hva "Meningen i livet" kan være. Denne filmen har ikke barna sett på skolen,men de voksne har sett på den som inspirasjon til hva de har gjort i klassen. Det samme kan dere gjøre om dere ønsker inspirasjon. Under ligger en ordliste med ord som kan være vanskelig for barn å forstå som dere gjerne må snakke om for å utvide språket.

Ordliste

 • helserettigheter
 • psykisk helse
 • meningen med livet
 • religiøst fellesskap
 • større enn seg selv 
 • meningsfullt

Psykiske helsa virker vs svikter

Arne Holte snakker om hvordan man kan oppleve hvordan den psykiske helsa virker vs når det svikter. Dette er setninger som kan være enklerere for barna å forstå, for det er ord de forstår. Da kan det oppleves som dette når det er snakk om "Meningen i livet":

 • Heldigvis er det noen som trenger meg
 • Alt er meningsløst, ingen har bruk for meg

Hva kan dere gjøre hjemme?

Her finner du tips og forslag til hva dere kan gjøre eller snakke om hjemme. Mange synes det er lettere å snakke sammen når man gjør noe, som å lage mat sammen, gå tur eller kjøre bil. Da slipper man å se hverandre rett i øynene og samtalen kan gå lettere. Når man gjør noe sammen så er man både fysisk sammen og skaper et godt bånd, samtidig som man kan ha gode samtaler og bli bedre kjent med hverandre. 

 • Snakk sammen om setningene som står over her under "psykisk helsa virker vs svikter". Hva menes med disse setningene?
 • Snakk sammen om hva det er dere liker å gjøre for at livet skal føles bra.
 • Er det noe dere kan gjøre for hverandre som gjør at andre får det bedre?

Til ettertanke

 • Hva kan man i familien gjøre for at alle skal føle seg beytdningsfulle?
 • Hvilke steder er det du som voksen opplever å være en del av noe større enn deg selv?
 • Tenk etter, ville jobben vært den samme om kollegaer sluttet?
 • Tenk etter, ville familien vært det samme om noen flyttet ut av den?
 • Tenk etter, hva gir mening i ditt liv?