09

Psykisk helse

Fellesskap

For å føle et fellesskap med andre, er det viktig å bli kjent med hverandre. Skal man bli kjent med hverandre, så trenger man å by på seg selv. 

Deling skaper tillit

Følelsen av felleskap innebærer at du har noen å dele dine tanker og erfaringer med. Det er helt greit hvis man holder noen av sine innerste tanker for seg selv, men det er viktig at man har noen å dele alt det andre med.

Så lenge tanker og følelser bare er private, er det vanskelig å se at de kan være noe andre kan forholde seg til. Det er først når en setter ord på dem at de blir aktive. Gjør man aldri dette blir det vanskelig for andre å bli kjent med en, og derfor er det først når vi deler tanker og følelser at vi oppnår tillit til hverandre.

Er tilliten tilstede, så kan vi stole på hverandre. Da vet vi at det er noen som passer på oss når det trengs, og at vi ikke er alene. Følelsen av at du har noen som du kan dele tanker, følelser og erfaringer med, noen som kjenner og tåler deg i tillegg til at de  bryr seg om deg og  vil passe på deg når det trengs er fellesskap. Ener ikke alene.

Fellesskap 

Dessverre er det ikke alle mennesker i Norge som har noen som de kan dele tanker og følelser med. For å forebygge dette, er det viktig å starte å snakke om dette fra barna er små og å videreføre det når de blir eldre. Hvis man ikke har noen å snakke og dele tanker med, er det en stor risiko for at fantasien kan ta overhånd. Da kan det utvikle seg usunne teorier og konspirasjoner.

I noen grupper skjer utvekslingen av tanker og meninger av seg selv, men hos andre igjen kan det være lite prat om det å dele følelser og tanker med andre. Er man interessert i andres synspunkter, og åpne for nye perspektiver, kan felleskapsfølelsen bli stor selv om man har ulike meninger.

Film om fellesskap

Her er filmen hvor Arne Holte snakker om hva "Fellesskap" kan være. Denne kan du bruke som inspirasjon til samtaler med ditt barn. Under ligger en ordliste med ord som kan være vanskelig for barn å forstå, som dere gjerne må snakke om for å utvide språket.

Ordliste

 • Fellesskap
 • Erfaringer
 • Fantasier
 • Omsette til virkelighet

Psykiske helsa virker vs svikter

Arne Holte snakker om hvordan man kan oppleve hvordan den psykiske helsa virker vs når det svikter. Dette er setninger som kan være enklere for barna å forstå, for det er ord de forstår. 

 • Jeg har noen å dele tankene og følelsene mine med. Det er noen som kjenner meg, som bryr seg om meg, som jeg stoler på at passer på meg når det trengs. Jeg er ikke helt alene.
 • Jeg har ingen å dele tankene og følelsene mine med. Det er ingen som kjenner meg, som bryr seg om meg, som jeg vet passer på meg når det trengs. Jeg er egentlig helt alene.

Hva kan dere gjøre hjemme?

Det er ikke slik at man skal dele alt med alle hele tiden. Noe forblir udelt, eller fantasier som Arne Holte sier. Som foreldre må vi være oss bevisst at etter hvert som barna blir eldre, kan det være at vår rolle vis á vis dem også blir annerledes. Det er andre de deler med enn oss. Det betyr ikke at de ikke deler også med oss, men det kan være at deres innerste er forbeholdt andre.

Noen kan vente en stund før de finner noen de kan dele med. Andre har ganske mange. Det er helt vanlig. Til tross for at det er slik kan en fint snakke med ungdommen sin om det betydningen av det å ha noen å dele med, og betydningen av å ikke ha noen å dele med. Det kan være at det i løpet av en slik samtale kan være på sin plass å snakke med lærer eller andre. Det kan i mange tilfeller være lurt uansett.

 • Hvem tenker du kjenner deg best?
 • Hva tenker du det er lurt å dele med andre?
 • Tenker du at det kan være risikofylt å dele?
 • Hva kan være fordelene med å dele med andre?
 • Dersom det du klarer å tenke og føle hadde vært like mye som en bøtte med vann eller 10 liter; hvor mange L / dl vil du tenke du snakker med ulike voksne om, hvor mye snakker du med andre om? Hva blir igjen som bare ditt?

Til ettertanke

 • Hva skal til for at du opplever felleskap med andre?
 • Hva er det som gjør at det er fint å dele tanker med noen, og ikke med andre?
 • Hva kan skje med vonde tanker om man ikke deler de med noen?
 • Er det noen tanker som ikke skal deles? Hvilke?
 • Hva kan vonde følelser utvikle seg til om man ikke deler de med noen?
 • Hva kan vonde følelser utvikle seg til om man ikke deler de med noen?
 • Deler gutter og jenter ulike tanker?