04

Psykisk helse

Mening i livet

Hva er det som gir mening i vårt liv? Handler det om status, om hva du kan, eller rett og slett om å være en del av av noe som er større enn en selv?

Nærmere enn man tror

Både følelsen av det å tilhøre noe og det at noen trenger en er viktig for psykisk helse. Derfor kan disse følelsene være vesentlige for å finne mening i livet (Holte, 2020).

Muligheten for å finne mening i livet er ofte nærmere enn hva en tror. Det er mange grupper som kjennetegnes ved å være større enn enkeltindividet, og samtidig ha bruk for den enkeltes bidrag. Det kan for eksempel være familien, klassen, skolen, idrettslaget, kirken, speideren, teatergruppa eller fadderbarnet i et fattig land.

Mening i livet

Når føler man at man er del av noe som er større enn seg selv? For deg som voksen kan dette dreie seg om jobben din, familen din, koret du synger i på kvelden eller kanskje fotballaget du spiller på. De andre er avhengig av din innsats for at det skal utgjøre et kor, et fotballag eller at jobben skal gå rundt på grunn av din innsats.  

Det samme gjelder for barn og unge. At de skal oppleve at klassen ikke er den samme hvis de ikke er der. For at barn og unge skal vite at deres tilstedeværelse er viktig enten det er i klassen, i venneflokken, i familien eller på trening, er det viktig at det blir sagt og vist av de andre. Snakke om det når alle er til stede, og hva som skjer når noen er borte. Dynamikken endres, og at det er noe som mangler når man er borte. 

Alle barna er unike, har hver sin rolle og til sammen utgjør de en del av gruppa de er en del av.

Film om "Mening i livet"

Her er filmen hvor Arne Holte snakker om hva "Mening i livet" kan være. Den kan være et godt utgangspunkt for foreldre som ønsker inspirasjon. Under ligger en liste med ord som kan være vanskelig for barn å forstå, og som dere gjerne må snakke om for å utvide språket.

Ordliste

 • helserettigheter
 • psykisk helse
 • meningen med livet
 • religiøst fellesskap
 • større enn seg selv 
 • meningsfullt

Psykiske helsa virker vs svikter

Arne Holte snakker om hvordan man kan oppleve hvordan den psykiske helsa virker vs når det svikter. Dette er setninger som kan være enklerere for barna å å ta utgangspunkt i. 

 • Heldigvis er det noen som trenger meg
 • Alt er meningsløst, ingen har bruk for meg

 

Hva kan dere gjøre hjemme?

Dere vil under hver økt finne tips og forslag til hva dere kan gjøre eller snakke om hjemme. Mange synes det er lettere å snakke sammen når man gjør noe, for eksempel lager mat sammen, går tur eller kjører bil. Da slipper man å se hverandre rett i øynene og samtalen kan gå lettere. Når man gjør noe sammen så er man både fysisk sammen og skaper et godt bånd, samtidig som man kan ha gode samtaler og bli bedre kjent med hverandre. 

 • Hva tror dere menes med "Heldigvis er det noen som trenger meg"?
 • Hva tror dere menes med "Alt er meningsløst, ingen har bruk for meg"
 • Snakk sammen om hva det er dere liker å gjøre for at livet skal føles bra.
 • Er det noe dere kan gjøre for hverandre som gjør at andre får det bedre?

Til ettertanke

 • Hva kan man i familien gjøre for at alle skal føle seg betydningsfulle?
 • Hvilke steder er det du som voksen opplever å være en del av noe større enn deg selv?
 • Tenk etter, ville jobben vært den samme om kollegaer sluttet?
 • Tenk etter, ville familien vært det samme om noen flyttet ut av den?
 • Tenk etter, hva gir deg mening i ditt liv?