07

Psykisk helse

Trygghet

Viktigheten av å føle trygghet må hverken undervurderes eller overvurderes. Den må være passe. 

Trygghet og frykt

Når man føler trygghet, kan man føle, tenke og utfolde seg uten å være redd. Man må ikke føle seg 100 prosent trygg absolutt hele tiden, men god psykisk helse er avhengig av at du føler trygghet mesteparten av tiden.

Noen ganger beveger vi oss på grensen av hva vi egentlig tør. Det kan ligge mye god læring i det. Da kan en følelse av redsel være bra.

Frykt må hverken dominere eller være fullstendig fraværende fra livene våre. Hvis man aldri kjenner frykt, risikerer man nemlig å utsette seg selv eller andre for fare. I motsatt fall vil et liv dominert av frykt innebære et begrenset liv. 

Trygghet

Hvis man over tid ikke opplever trygghet, kan det føre til redsel og angst, som ikke er så lett å bli kvitt. Når det skjer, så produserer kroppen stresshormoner som hindrer oss i å lære. Så for at barn skal kunne lære på en god måte, er det viktig at de opplever trygghet.

Enkelte kan også utvikle forsvarsmekanismer, som å isolere seg for å skape avstand til de eller det som gjør dem utrygge. Derfor er det viktig å tilrettelegge slik at barn kan utfolde seg uten å være redde.

Det kan for mange være vanskelig å snakke om redsel, angst og trygghet. Hvis vi klarer å snakke om de vanskelige tingene før de skjer, kan det innebære at en får hjelp, støtte og forståelse. Det er derfor viktig å oppmuntre våre barn til å snakke om følelsene sine – helst i "jeg" form. En god måte er å selv være et godt eksempel. Når var en redd sist? Hva gjorde at en ble redd? Hva gjorde en med det?

Film om trygghet

Her er filmen hvor Arne Holte snakker om hva "Trygghet" kan være. Dette er en fin gjennomgang for deg som ønsker inspirasjon til samtaler med ditt barn. Under ligger en ordliste med ord som kan være vanskelig for barn å forstå, som dere gjerne må snakke om for å utvide språket.

Ordliste

 • utfolde seg
 • angst
 • mobilisere
 • stresshormoner
 • innsnevre bevisstheten
 • asylsøkere
 • angstberedskap

Psykiske helsa virker vs svikter

Arne Holte snakker om hvordan man kan oppleve at den psykiske helsa virker vs når det svikter. Dette er setninger som kan være enklere for barn å forstå, for det er ord de forstår. Da kan det oppleves som dette når det er snakk om "Trygghet":

 • Jeg kan tenke, føle og utfolde meg uten å være redd.
 • Jeg tør liksom ingenting, jeg er alltid redd.

Hva kan dere gjøre hjemme?

Dere vil under hver økt finne tips og forslag til hva dere kan gjøre eller snakke om hjemme samtidig som barna jobber med dette temaet på skolen. Mange synes det er lettere å snakke sammen når man gjør noe, for eksempel lager mat sammen, går tur eller kjører bil.

Da slipper man å se hverandre rett i øynene og samtalen kan gå lettere. Når man gjør noe sammen, er man både fysisk sammen og skaper et godt bånd, samtidig som man kan ha gode samtaler og bli bedre kjent med hverandre. 

Det å få gode tilbakemeldinger på det en gjør, samt klare rammer å forholde seg til kan være med på å gi den tryggheten mange trenger. Å vite at en ikke trenger å være redd for å gjøre feil, eller at det en gjør ikke er godt nok er selvfølgelig også med på å gi økt trygghet. Samtidig må ikke noen bli så trygghetssøkende at de blir handlingslammet.

En må tørre å være utrygg for å bli trygg. Det å vise som foreldre at vi holder et slikt perspektiv, gir viktige signaler på at det er mulig å prøve seg selv om en ikke er helt sikker på om det vil gå godt. Det vil i alle fall ikke bli brukt mot en som et "Var det ikke det jeg sa!"

 • Det er viktig å snakkke om redsel og i hvilke situasjoner en kan kjenne på det.
 • Hender det at du blir reddere enn hva du kunne ønsket?
 • Hva tenker du da? Hva kjenner du i kroppen når du er redd? Hva kjenner du når du er trygg?
 • Har du noen gang tenkt at "det er ikke verdt risikoen"?
 • Har du noen ganger opplevd at du klarte å trosse redselen eller kontrollere den?

Til ettertanke

 • Når opplever du trygghet i livet ditt?
 • Hva er det som skaper den tryggheten?
 • Hva kjenner du i kroppen når du er utrygg?
 • Hvordan snakker dere om trygghet/utrygghet på arbeidsplassen?
 • Hva tenker du skal til for å skape trygghet på skolen?