01

Å motvirke mobbing og trakassering

Å ha det bra eller ikke ha det bra

Barn har rett til å ha det bra både i barnehagen og på skolen.  

Dette er mobbing og trakassering 

Å bli plaget av andre rokker ved den rettigheten barn har til å ha det bra, sier opplæringslovens paragraf 9a. Det er barnets subjektive opplevelse av å ikke ha det bra som er avgjørende for om barnet har det bra. Velger barnet å omtale dette som mobbing, så er det mobbing. Plagingen barn utsettes for trenger ikke å ha skjedd systematisk over lengre tid. 

Dersom barnet ikke har det bra i barnehagen eller på skolen, har han eller hun rett til hjelp fra de voksne. Barn og unge kan oppleve mobbing og trakassering i barnehagen, i skolen og på fritidsarenaen. Mobbing kan også skje på skoleveien, på internett og i sosiale medier.

Hvor plagingen skjer er ikke avgjørende for å få hjelp på skolen. Utdanningsdiraktoratet definerer det som at "det at barnet ikke har det bra på skolen er avgjørende". 

Det er vanlig å ta utgangspunkt i disse momentene for å illustrere hva som kan utgjøre mobbing for det enkelte barn: 

 • å bli baksnakket
 • å få spredt et rykte om seg
 • å bli holdt utenfor
 • å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil
 • å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt
 • å bli slått, dyttet eller pirket på
 • å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt
 • å ikke få være med i grupper på sosiale medier
 • å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting
 • å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer
 • at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne

Til ettertanke

 • Har barnet ditt endret væremåte den siste tiden? 
 • Kan du forklare endringen i måte å være på? 
 • Har du lagt merke til noe ved barnet ditt som du er bekymret over? 
 • Skjer det ofte at barnet ikke vil i barnehagen eller gå på skolen? 
 • Snakker barnet annerledes om barnehagen eller skolen enn før? 
 • Har barnet på noen måte gitt uttrykk for eller vist tegn på at det ikke har det bra? 

Obs

Kontakt barnehagen eller skolen tidlig

Barnehagen eller skolen skal ta alle varsler om at barn ikke har det bra på alvor. Dine bekymringer skal ikke kunne avfeies med at det generelt er lite mobbing her! Årsaken til at barnet ikke har det bra skal undersøkes, og nødvendige tiltak settes inn.  

Her er to guider for foreldre : 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/