Å motvirke mobbing og trakassering

Hvor går grensen for mobbing? Hvordan kan man snakke med barnet om mobbing, og hvordan skal man gå frem for å få til endring?