03

Å motvirke mobbing og trakassering

Å ikke nå frem om mobbing

Å ikke bli tatt på alvor oppleves som trakassering. Det kan enten dreie seg om forespørselen en hadde om tiltak, eller at en ønsket hjelp til sitt barn som følge av det som hadde skjedd eller fortsatt skjer. Er misforholdet mellom det en har bedt om og det som foreslås for stort, er det også nødvendig å gå videre.  

Klagegang i barnehagen

Om du opplever at barnehagen ikke tar din bekymring på alvor, kan du ta kontakt kommunen. Dersom det er en privat barnehage, ta kontakt med barnehagens eier. Om ikke dette fører frem, ta kontakt med kommunen. Kommunen fører tilsyn med de private barnehagene. 

Barna skal ha et trygt miljø i barnehagen. De skal ha vern mot alle former for fysisk eller psykisk vold. Mobbing og trakassering regnes som vold ifølge barnehageloven og rammeplanen. Foreslå at det blir laget en skriftlig plan over det som skal gjøres. Planen kan inneholde mål og tiltak samt oversikt over hvem som skal gjøre hva.

Klagegang i skolen

Om du eller barnet mener skolen ikke har fulgt opp saken senest en uke etter at du tok opp saken med rektor, og barnet fortsatt går på samme skole, kan du ta opp saken direkte med statsforvalteren. Da er det fint å kunne dokumentere hva du har gjort i saken.

Statsforvalteren har et skjema du kan bruke. Trykk på denne lenken, søk opp "mobbing" og følg veien inn: https://skjema.no/SF.

Dersom statsforvalteren mener skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva kommunen skal gjøre for at barnet får det trygt og godt på skolen. De kan også vedta konkrete tiltak skolen må gjennomføre. 

Dersom statsforvalteren mener skolen har gjort det som er rimelig å forvente, vil du få avslag på klagen. Da kan du klage på vedtaket til Utdanningsdirektoratet via statsforvalteren.  

Det er også mulig å gå til rettsak dersom også Utdanningsdirektoratet avslår klagen. Det kan du lese mer om her.  

Til ettertanke

  • Har situasjonen blitt forandret i forhold til ditt barn til det bedre? 
  • Hva er det som gjør at du ikke synes barnehagen eller skolen har gjort det de skulle? 
  • Hva hadde du forventet deg skulle skje? 

Nyttige lenker